Undersøkelsen er utført av InFact på oppdrag fra NAF, blant foreldre med barn i skolealder. Undersøkelsen avdekker også at det ikke er uproblematisk at så mange velger å kjøre barna til skolen. Hele 47 prosent svarer at de har opplevd farlige situasjoner skapt av foreldre som kjører barna til skolen.

-Foreldre er bevisste på at å kjøre barna til skolen også kan skape farlige situasjoner, men mange velger det fordi det er enklest eller selve skoleveien er farlig. Vi mener at trygge skoleveier bør være en prioritet, slik at barna kan sykle eller gå i de fleste tilfeller.

Stortinget har satt et mål om at 80 prosent av skolebarna skal sykle eller gå til skolen.

-Både utforming av skoleveien og trafikkopplæring er viktig for å nå dette målet, understreker Ryste.

-Når en av fire blir kjørt på grunn av farlig skolevei viser det at vi har en vei å gå. Både veiens utforming og trafikkopplæring er viktig for at barna skal komme trygt frem, sier hun.

Deltakerrekord i sykkelopplæring

Over 40 000 barn har i år fått sykkelopplæring gjennom programmet Sikker på sykkel. Sikker på sykkel gjennomføres på skoler over hele landet, med støtte fra NAF.

-Å lære åsykle trygt i trafikken er et stort steg for barna. Det er flott å se at så mange skoler deltar i opplegget, og vi har hatt jevn vekst i deltakere de siste årene, sier Ryste.

Barna lærer både praktiske og teoretiske ferdigheter, og får sykle en løype med øvelser hvor barnas mestring av sykkelen testes. NAF arrangerer også distriktsfinaler for hver region, og nasjonal finale på Dal i juni.

https://www.naf.no/om-naf/sikker-pa-sykkel/ 

 

 

Blir barnet vanligvis kjørt til skolen ?

Ja

32,6%

Nei

67,4%

Total

100,0%

 

Hva er årsaken til at barnet blir kjørt til skolen ?

 

 

Skoleveien er farlig

26,4%

Lang reisevei, men får ikke skoleskyss

12,8%

Skal samme vei

32,0%

Nødvendig pga tidspress

10,4%

Vet ikke

18,4%

Total

100,0%

 

 Hvilke av følgende situasjoner har du eller barnet opplevd på vei til eller fra skolen ? Farlige situasjoner skapt av foreldre som kjører barna til skolen

 

 

Har opplevd

47,1%

Har ikke opplevd

52,9%

Total

100,0%