Snart når Norge det magiske tallet på 50 000 registrerte elbiler. Denne våren står slaget om elbilfordelene og bilavgiftene. – Nå må politikerne ha is i magen og ikke ødelegge sin egen suksess. Trekkes kontakten ut nå, vil elbilpolitikken de siste årene være forgjeves, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF.

Fortsatt høye produksjonskostnader og usikkerhet om restverdi

Avgiftsfritak og andre fordeler har vært avgjørende for at Norge er et foregangsland når det gjelder elbil. Selv om salget har vært formidabelt, er det viktig å huske på at det snart er 50 000 elbiler blant landets om lag 2,5 millioner personbiler. Det er fremdeles slik at produksjonskostnadene er høye og usikkerheten både til elbilenes restverdi og batteriteknologi er stor.

- Norge er et viktig marked for å drive frem utviklingen både innen batteriteknologi og økt elbilproduksjon, sier Skjøstad. – Rapporten vi har fått utarbeidet er tydelig på at det er alt for tidlig å sidestille elbilene med fossile biler nå, fortsetter han.

Markedet må overvåkes for å skaffe innsikt

Rapporten gir ikke svar på når markedet for elbil er selvgående, men den er tydelig på at det er avgjørende at myndighetene følger markedet nøye. Det er avgjørende at nedtrappingen av elbilfordelene vurderes i lys av både utviklingen i produksjonskostnader, den teknologiske utviklingen av batterier, elbilenes restverdi og elbilenes egenskaper så som rekkevidde, størrelse, utvalg og design. Selv små politiske endringer kan gi store utslag.

- Konkurransetilsynet er det organet som bør ha ansvar for å overvåke elbilmarkedet. Vi kan først ta diskusjonen om hvorvidt elbilfordeler skal avvikles når vi har en god bredde av biler på markedet og forbrukernes risiko er minimal, avslutter Stig Skjøstad.

Rapporten om et varig elbilmarked ble sammen med NAFs elbilrapport lagt fram på et frokostmøte i Oslo i dag. Rapportene kan du laste ned i linkene til høyre.