Debattinnlegg i VG 18. januar 2018

Allerede er to ting i ferd med å skje: elbilene tar en stadig større del av nybilsalget og det selges stadig færre dieselbiler. I byene er trenden ekstra tydelig. Det politiske målet om 100 prosent elbilsalg fra 2025 er fulgt opp med viktige og riktige tiltak som gjør det attraktivt å velge elbil. 

Når Solberg-regjeringen nå varsler avgiftsøkning på diesel som et ekstra tiltak for å nå samme mål, må vi advare mot å straffe de som ennå ikke har kunnet, eller ønsket, å bytte til elbil. Derfor er NAF en varm forsvarer av elbilfordelene, samtidig som vi nekter tvert å belaste dieselbilene ytterligere. 

For bytte skal vi. Interessen for elbil blant folk er sterk, og økende. Men det vil ta tid før 100 prosent av nybilene er elektriske. Nesten en fjerdedel av alle nye biler er dieseldrevne. Beregninger fra TØI viser at det vil rulle en betydelig andel dieselbiler på veiene også etter 2025. For biler har lang levetid i Norge. 

Folk velger biler som passer sitt behov. Hittil har elbilutvalget vært begrenset til små, eller svært dyre, biler. Om noen år kommer modeller som passer bedre for familier rundt om i landet, i flere prisklasser. Bil er en stor investering, og det er flere som kjøper bruktbiler enn nybiler. Å bytte ut over to millioner biler er ikke gjort i en håndvending. 

Elbil har lenge vært et byfenomen. Det selges flest i og rundt byene, eller der hvor det er mange bomringer. Folk på bygda har i snitt ikke lenger reiseavstand til jobb enn i byene, men følelsen av trygghet i hverdagen har nok stoppet mange fra å velge elbil. For hvor skal de lade? 

Etter hvert som bilene får bedre batterier og flere ladestasjoner bygges, forsvinner rekkeviddeangsten. Folk må føle seg trygge på at de kan kjøre dit de vil før de kan investere i elbil. Det er ikke så tett mellom hurtigladerne nord for Sinsenkrysset, og det er behov for en kraftig satsning på ladepunkt der folk bor og jobber. 

Vår bekymring for en mulig avgiftsøkning på diesel dreier seg både om at de blir enda dyrere i bruk og at de kan bli vanskelig å få solgt. Biler som for kort tid siden ble gitt avgiftskutt fordi de slipper ut mindre klimagasser enn bensinbilene kan plutselig blir dyrere i bruk for folk over hele landet, også der det er lite trafikk. Allerede må dieselbileierne ut med ekstra kroner i miljøavgift i enkelte bomringer. 
I verste fall kan diesel bli så uglesett av så store deler av befolkningen, at mange står med en bil på tunet de ikke får solgt. Slår pendelen ut slik at dieselbiler blir vanskelig å selge brukt, kan omleggingen bli forsinket. 

Regjeringen lover å frede elbilfordelene i fire nye år. Det er bra, og vil bidra til å holde prisen på nye elbiler nede. Samtidig varsler de at kjøpsavgifter på elbil er i emning. Innen 2025-fristen kan elbilgodene slik vi kjenner de være borte. Når regjeringen skal skru sammen et nytt system for bilavgifter, er det viktig at de passer på at elbilene holdes konkurransedyktige i pris, samtidig som de unngår å innføre avgifter som rammer skjevt. 

Økt dieselavgift vil slå ut urettferdig i kroner og øre for folk, og det vil ikke minst oppfattes urettferdig for de som ennå ikke har fått ta del i elbilboomen.