Elbilpolitikk er mye mer enn storbypolitikk. Det handler om helhet i avgiftspolitikken som premierer riktige miljøvalg slik at Norge når de tøffe klimamålene vi har satt oss. Og politikken gjelder for hele landet – ikke bare Oslo.

Elbil er en del av miksen

NAF mener ikke at elbilen alene vil løse utfordringene med kø, kork og kaos i storbyene. Men den er en del av miksen som skal til for å gi folk gode, effektive og trygge hverdagsreiser. Oslo-området står foran en formidabel befolkningsvekst, og vi må ruste oss slik at alle kommer seg til og fra jobb, skole og fritidsaktiviteter. Da må det komme et massivt løft på flere samferdselsløsninger. Vi må rett og slett ha flere tanker i hodet samtidig og ikke la en løsning slå en annen i hjel. Vi trenger InterCity-tog, mer t-bane, sammenhengende kollektivfelt, innfartsparkeringer og sykkelveier. Samtidig må de bilene folk kjører slippe ut minst mulig av både CO2 og NOx.

Ikke trekk ut støpselet nå

Debatten om elbil har blitt negativ. Politikere og andre skaper usikkerhet om hvor lenge fordelene skal vare og hvor miljøvennlig elbil egentlig. Det er en farlig vei å gå dersom suksesshistorien skal fortsette. Bil er tross alt den nest største investeringen en familie gjør, og da må det være en viss trygghet for at valget man gjør lønner seg på sikt. Fordelene elbilene har er en fødselshjelp for en teknologi som ikke er selvgående. Elbilene vil ikke selge seg selv i nærmeste fremtid, derfor må fordelene bestå til elbilmarkedet står på egne ben. Trekkes støpselet ut for tidlig, kan proppen gå ut av markedet og salget stoppe opp. Da har all den fødselshjelpen som har blitt gitt, være forgjeves. Dit vil vi ikke.

Forbrukerne kan bli usikre

Usikkerheten er helt unødvendig fordi det ikke er noe problem med elbiler per i dag. Selv den såkalte trengselen i kollektivfeltet mellom Sandvika og Oslo, noen kilometer vei i Norge, er sterkt overdrevet. Vi i NAF har dokumentert at det fremdeles er god kapasitet i kollektivfeltet der. Faktisk kan det være dobbelt så mange elbiler i morgenrushet før kapasiteten er sprengt. Utfordringen er påkjøringssonene der alle bilene fra lokalveiene skal inn på motorveien. I stedet for å skyte på elbilene, må det settes inn tiltak som fungerer. Dette kan relativt enkelt løses ved lysregulering som slipper bilene kontrollert inn på motorveien. Da vil trafikken gli smidigere og tidsbruken vil heller ikke øke for de som skal inn på E18. Og så må det på sikt komme sammenhengende kollektivfelt der slik at bussene slipper hindringene helt.

Skal vi virkelig la noen kilometer kollektivfelt i Oslo-området styre hele debatten? Salget av elbiler øker nå mest i andre deler av landet. Mange har fått øynene opp for at de kan klare seg med elbil i det daglige selv om de ikke bor i byen. La nå også disse få ta del i elbileventyret. De trenger også sikkerhet og forutsigbarhet.

En løsning må ikke slå andre i hjel

Debatten om storbyutfordringene våre må løftes til et annet nivå. Hva skal til for å få det til? Vi må slutte å la en løsning slå andre i hjel. Samtidig må heller ikke elbildebatten spore av til å bli en storbydebatt. Den er så mye mer. Den gjelder hele landet og de utslippsmålene vi har satt oss. Hver måned går utslippene blant nyregistrerte biler kraftig ned. Dette skjer parallelt med økt elbilsalg. Uten elbilens bidrag for å nå klimautslippene fra personbiler ned, vil alle oppleve restriksjoner i form av dyrere biler og restriksjoner på bilbruk. Dette vil komplisere hverdagen til deg og meg. Vi trenger elbilen. Og da særlig i områder der bil er det eneste alternativet for deg som trafikant.