- Denne undersøkelsen viser at bilen er mannens domene. Det er også oftest mannen som kjører på langtur og som vedlikeholder bilen til familien. Selv i 2016 driver vi med disse kjønnsrollene, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Kjønnsforskjellene er faktisk minst når det kommer til pakking av familiens bagasje. Totalt svarer 16,3 prosent at mannen gjør det, 39,1 prosent at kvinnen gjør det og 45,6 prosent at det ikke er noe fast mønster.

Kvinner og menn vurderer ulikt

Et interessant funn er at kvinner og menn vurderer dette ulikt. Flere menn enn kvinner oppgir at mannen pakker familiens bagasje. Det samme gjelder for pakking av bagasjen i bilen. Av mennene svarer 22,2 prosent at mennene pakker familiens bagasje og 31 prosent at kvinnene gjør det. Blant kvinnen svarer derimot 10,6 prosent at mannen gjør det, mens 46,8 prosent svarer kvinnen.

- Det er nok flere kvinner som føler de tar ansvar for å få med alt som barna trenger til ferien og at det er de som har hovedansvaret for å pakke familiens bagasje, sier Sagedal. – Den store andelen som svarer at det ikke er noe fast mønster, kan tyde på at hele familien bidrar i pakkingen i mange norske hjem, fortsetter hun.

Undersøkelsen viser også at det er blant de voksne under 30 år og over 65 år at kjønnsforskjellene er minst når familiens bagasje skal pakkes.

Bilen er fremdeles mannens domene

Seks av ti svarer at det er mannen som pakker bagasjen i bilen. Blant mennene i undersøkelsen svarer nær tre av fire at det er mannen som sørger for å få bagasjen pakket i bilen.

I følge mennene er det lite hjelp å få når bilen skal pakkes. Bare fire prosent svarer at kvinnene gjør dette. Spør man kvinnene, endrer bildet seg. Da mener 14 prosent at det er kvinnen som pakker bilen, mens halvparten oppgir at mannen pakker bagasjen i bilen.

– Hva med å snu om på dette nå når påsken står for døren? Kanskje det blir mindre bagasje å pakke i bilen dersom mennene pakker familiens bagasje, avslutter Inger Elisabeth Sagedal.

Fakta om undersøkelsen

Undersøkelsen er utført av InFact Norge AS for NAF. Utvalget er innbyggere i Norge over 18 år som har partner, omsorg for barn og bruker bil til langturer.