Torsdag 12. november ble kampanjen sparket i gang på Flå i Hallingdal.  Det er ikke tilfeldig at kampanjen ble lansert akkurat der. Etter at prosjektet "Vilt og trafikk" startet i 2010, er de årlige påkjørslene på veiene i Hallingdal redusert med 37 prosent. Reduksjonen er enda større på strekningene med fysiske tiltak.

Nå skal informasjonstiltakene styrkes.
- Viltpåkjørslene er uhyggelig mange i Norge og trafikkrettede tiltak i stor grad forsømt. Derfor starter vi kampanjen «Vilt på ville veier», sier Knut Erik Jetlund, prosjektleder i Vilt og trafikk Hallingdal.

Målet er en nasjonal kampanje

Bak kampanjen står viltnemndene i Hallingdal, skogeiere, Statens Vegvesen, Jernbaneverket, Buskerud fylkeskommune, politiet, Norges Lastebileier-Forbund (NLF) og NAF. De gode resultatene i Hallingdal har ført til interesse også fra andre steder i landet. Og målet er at «Vilt på ville veier» skal bli en nasjonal kampanje for å få antall viltpåkjørsler drastisk ned.

- For oss var det helt naturlig å bli med på denne kampanjen. Viltpåkjørsler er det mange blant vår halve million medlemmer som har følt på kroppen. Dette er viktig for trafikksikkerheten, sier Jan Ivar Engebretsen, kommunikasjonsrådgiver i NAF.

At viltpåkjørsler er dramatisk for både dyr og bilister, kan lensmann Geir Vidme i Flå, skrive under på.
- Når jeg blir oppringt om en elgkollisjon, forbereder jeg meg alltid på det verste. Jeg har opplevd at bilførere har omkommet og sett flere alvorlige personskader. De materielle skadene er ofte store, og totalvrakede biler er ikke uvanlig, sier han.