I filmen ser du samferdselsministeren, NAF-sjefen, Andreas Wahl og barna i Gommerud barnehage lage kø med lekebiler og snakke om hverdagens utfordringer.

Kjemper barnefamilienes sak

Vi i NAF ønsker nå å ta opp denne kampen på vegne av barnefamilier ved å løse konkrete utfordringer knyttet til kø. I tre uker skal vi få med oss hele landet og alle gode krefter på å fjerne køen på den mest trafikerte strekningen i Norge: E18 inn mot Oslo. For at trafikken ikke skal stoppe i opp i kø, må 600 biler bort fra veien slik hverdagsreisen blir bedre for alle. Dette skal vi klare gjennom å belyse alternative innfartsløsninger som kan bidra til å skape årets beste hverdag den 22. september.