I den norske kjøretøyforskriften står det svart på hvitt at «minst baklyset skal lyse sammen med kjørelyset». Ergo skulle man tro det var påbudt med kjørelys bak. Slik er det ikke. Et EU-direktiv som trådte i kraft i 2012, fastslo at det ikke lengre var krav til dette. Direktivet overstyrer kjøretøyforskriften, og derfor har heller ikke alle biler solgt nye i Norge etter innføringen automatiske kjørelys bak.

Hvorfor er dette problematisk? Det er det flere grunner til. Vi har i Norge lange tradisjoner for automatisk tenning av lys foran og bak når motoren startes. Dessuten har vi vær- og kjøreforhold og topografi som er mer krevende enn de fleste andre europeiske land. Attpåtil er lys noe av det vi nordmenn bruker for å skille en stillestående bil fra en som er i bevegelse.

Miljø og harmonisering

Fra EU ble det i sin tid sagt at miljøet skulle nyte godt av regelendringen, siden biler angivelig bruker mindre drivstoff uten kjørelyset bak tent. På en europeisk bilpark på noen titalls millioner biler kan dette selvsagt ha en effekt. Vi i NAF er opptatt av miljøet, men mener trafikksikkerheten likevel bør veie tyngst.

Direktivet er en del av en såkalt harmoniseringspakke, som skal sørge for at regelverket blir så likt som mulig på tvers av landegrensene. Slik at produsenter slipper skreddersøm for å få typegodkjent bilmodeller i mindre markeder.

Tennes automatisk

Automatikken i nye biler har lyssensorer, enten i frontruta eller i dashbordet, som reagerer dersom du eksempelvis kjører inn i en tunnel eller det blir mørkt ute. Da tennes kjørelysene bak. Det er imidlertid ganske stor forskjell på hvor raskt disse systemene jobber.

Dessuten finnes det værforhold her til lands som kan «lure» automatikken. For eksempel i tåke eller i tett snødrev - da det kanskje trengs som mest. Under slike forhold anbefaler vi at du skrur på alt du har av ekstra baklys/tåkelys.

Bruk bryteren aktivt

Vi har vært i kontakt med de fleste norske bilimportørene for å høre hva de forholder seg til når det gjelder problematikken rundt automatiske kjørelys bak. Generelt forholder de seg til EU-direktivet, men dette er veldig modellavhengig. Noen få modeller – ofte kostbare – har automatiske lys bak.

Mange modeller har automatikk som tenner baklysene enten i dårlig lys eller ved dårlig sikt. Andre sverger til den mer tradisjonelle metoden, der du som fører styrer dette manuelt. Er bryteren på er det lyst, er den av er det mørkt. Ingen automatikk overstyrer føreren. Enkelte produsenter anbefaler at du har lysbryteren «på» til en hver tid. Da vil lyset tennes og slukkes automatisk i takt med tenningen. Dette er et råd som også Utrykningspolitiet (UP) tidligere har underbygget.

Dersom bilen du kjører har automatikk som styrer baklysene, anbefaler vi at du lar denne jobbe som tiltenkt under normale forhold. Vi i NAF anbefaler at du setter deg inn i lyssystemet på din bil og hvordan dette fungerer. Er du i tvil vrir du lysbryteren helt på, slik at du er sikker på at du også kjører med lys bak.