Selv om du «bare» skal en tur til butikken kan en bil full av snø og is koste deg lappen. – Reaksjonsevnen din blir dårligere når du ser dårlig, og redusert sikt slår politiet hardt ned på, sier Marlene Engan Aasen, kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Kuldegradene har kommet til store deler av landet og med det kommer også tiden for å skrape is av rutene til bilen. Men det er alltid noen som mener de klarer seg med et lite kikkehull for å kunne kjøre.

En tidligere undersøkelse InFact gjennomførte for NAF, viser at det er de eldre bilistene som er flinkest til å skrape hele ruten fri for is.

– To av tre av de over 65 år svarte at de er veldig nøye med å skrape vekk isen, mens fire av ti mellom 18 og 29 år svarte det samme, sier Engan Aasen.

Men det er ikke bare rutene som skal være godt nok skrapet, også tak, lykter, sidespeil og skilt skal være frie for snø. Veitrafikkloven sier at «føreren skal sørge for å ha tilstrekkelig utsyn til alle sider, derunder påse at snø, is, dugg eller merke eller annen gjenstand ikke hindrer sikten eller virker forstyrrende».

– Det er hver enkelt sitt ansvar å sørge for godt nok utsyn, forteller Marlene Engan Aasen.

Unngå bot eller tap av førerkort
Utrykningspolitiet opplyser til NAF at deres håndhevingspraksis er følgende:

– Så lenge «vindusviskerfeltet» på frontruten, samt sidevinduene foran B-stolpen (de forreste sidevinduene), er frie før snø, is og dugg, gis det ingen reaksjon. Hvis det er skrapt eller fjernet mindre enn dette, utstedes forenklet forelegg på 2000 kroner. Hvis sikten er vesentlig redusert, vurderes førerkortbeslag på stedet og det skrives en anmeldelse, sier UP-sjef, Runar Karlsen.

Nesten alle de spurte i undersøkelsen vet at det er straffbart å ikke ha god nok sikt, men svært få visste hva minimumsstraffen var. – Det er viktig å huske på at dette er en minimumsstraff. Har man slurvet med skraping og kosting av bilen og forårsaker en ulykke - kan man bli dømt for uaktsomhet, sier Engan Aasen.

– Skrap vinduene og kost bilen fri for snø for en sikker tur for deg og dine medtrafikanter, avslutter hun.

Les flere gode tips og råd om sikt på naf.no.

Når du skraper is av frontruten, tar du hele ruten?18-29 år30-44 år45-64 år+ 65 år
Aldri is på frontruten15,7 %4,9 %11,6 % 15,7 %
Ja, veldig nøye40,5 %54,7 %59,8 %64,2 %
Ja, stort sett36,6 %36 %23,9 %17 %
Nei2,6 %3,2 %2 %1,3 %
Vet ikke4,6 %1,2 %2,7 %1,9 %