Vi registrerer at posten bekles av en erfaren og dyktig politiker, noe som er nødvendig for å ta hånd om Norges store transportutfordringer.

- Regjeringsplattformen sier at samferdsel skal prioriteres fremover og vi gleder oss til å bidra i denne viktige omleggingen av samferdselspolitikken, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF.

Skal Norge klare å bygge nok vei og bane til å gi alle en sikker, effektiv og miljøvennlig hverdagsreise, er det helt nødvendig med en annen måte å finansiere samferdsel på. Vi har store forventninger til de modellene som skal velges, men vi forstår at mye gjenstår i utformingen.

- Vi har jobbet lenge med mulige modeller for finansiering og utbygging av vei og bane, og er klare fra dag én til å komme med faglige innspill til Solvik-Olsen. Dette viktige arbeidet må komme fort i gang. Med over en halv million trafikanter i ryggen, representerer NAF de som kjenner hvor skoen trykker i norsk samferdsel, mener NAF-sjefen.

Den rød-grønne regjeringen har satt i gang flere positive prosesser for å bygge mer vei og bane. Nasjonal transportplan er på mange måter en ambisiøs plan og der står det blant annet klart at planleggingstiden skal halveres.

- Det er også viktig at den nye samferdselsministeren viderefører de positive tiltakene Marit Arnstad har satt i gang. Halvering av planleggingstiden og riktig valg av finansieringsmodell vil gi et løft uten sidestykke for norsk samferdsel, sier Stig Skjøstad.