Summen for hva køene koster vil bare øke med befolkningsveksten i årene som kommer. Kø er langt mer en bare kroner og øre. Det kompliserer hverdagsreisen til norsk trafikanter. Så mange som en av fire nordmenn må planlegge sine daglige reiser utifra hvor lang tid en bruker i kø.

Reduseres antall biler med 15 prosent, flyter trafikken

Det er bare snakk om noen hundre biler som må vekk fra rushtrafikken før trafikken flyter. Med bedre satsing på flere løsninger, er det fullt mulig å løse køutfordringene. Noe krever politisk handling, men vi kan alle bidra dersom vi legger opp hverdagslogistikken litt annerledes. Ingen liker å kaste bort fritiden sin i kø. Derfor er det viktig å ta køutfordringene på alvor. Alt for mange bruker for mye tide i hverdagen på grunn av kø og forsinkelser.

Norske trafikanter, samfunnsaktører og ikke minst myndighetene kan sammen gjøre sitt for at vi kan ta tilbake tiden vi mister hver dag på å stå i kø.

Hva bør myndighetene gjøre?

 • Lage innfartsparkeringsplasser
  Det hjelper ikke å parkere bilen utenfor bilkjernen, hvis den ikke har en plass å stå. Store parkeringsplasser utenfor de store byene og et godt kollektivtilbud som frakter folk den siste biten inn til jobben, vil gjøre det enklere for folk flest å bytte ut bilen med kollektiv store deler av strekningen.
 • Bygge flere sykkelveier
  Hvis flere skal bytte ut bilen med sykkelen, må det også tilrettelegges for det. Halvparten av oss føler seg nemlig utrygge på sykkelsetet. Vi trenger derfor flere, lengre og tryggere sykkelveier. Det er planlagt 750 kilometer med nye sykkelveier i Norge de neste åtte årene. Dessverre tar utbyggingen alt for lang tid.
 • Forbedre kollektivtilbudet
  For at flere skal være villige til å ofre bilen til fordel for kollektivtransport, trenger vi et konkurransedyktig tilbud. Myndighetene må derfor øke satsingen på infrastrukturen. Kanskje de bør begynne med å se på hvorfor 94 prosent av togskinnene er enkeltspor?
 • Gjøre veiene mer effektive
  Visste du at Norge er blant de dårligste i Europa når det gjelder veinett? Det er underdimensjonert og klarer verken møte transportbehovet eller befolkningsveksten.

Hva kan du gjøre?

 • Be om fleksibel arbeidstid
  Spør sjefen om fleksibel arbeidstid. Da slipper du å bruke tid i kø, noe som også vil øke produktiviteten. Kanskje du også kan få ha hjemmekontor når det passer seg? Det sparer deg for både tid, reisekostnader og frustrasjon i køen.
 • Sett bilen utenfor bykjernen
  Vi vet at mange er helt avhengige av bilen på deler av hverdagsreisen. Spesielt de som bor litt unna steder med et godt kollektivtilbud. Da er innfartsparkering løsningen. Parker utenfor byen, og hopp på bussen eller toget det siste stykket av reiseveien til jobben.
 • Opprett en følgegruppe
  En av tre foreldre mener at barna har en utrygg skolevei. Dette gjør at mange velger å kjøre barna til skolen og på den måten faktisk gjør veien enda mindre trygg. Hvis du samarbeider med de andre foreldrene, kan dere bidra til at antall biler på skoleveien synker betraktelig. Da blir det både færre biler på veien, samtidig som du kun trenger å levere barna én gang i uka. Enklere, tryggere og mer effektivt.
 • Kjør sammen
  Skal du samme vei som naboen eller kollegaen? Kjør sammen. Gevinsten ved å samkjøre er faktisk mye mer enn bare sparte utgifter. Når vi vet at kun 15 prosent færre biler på veien vil få trafikken til å flyte selv i rushtiden, kan dette gi svært god effekt på å kutte køene. Hyggelig er det jo også!
 • Reis kollektivt
  Sett bilen hjemme og hiv deg på bussen, t-banen, toget eller kanskje til og med båten. Jo flere som reiser kollektivt, dess færre biler vil det være på veien og trafikken vil flyte bedre.
 • Velg sykkelen
  Hvis du lar bilen stå og heller setter deg på sykkelen, sparer du mer enn bare tid og penger. Du unngår frustrasjonen med å sitte i kø, du slipper å lete etter parkering og på toppen av det hele får du unnagjort dagens treningsøkt.