– Å starte dagen med kø og forsinkelser til jobben etter en fin sommerferie, gir ingen god start. Vi trenger fornøyde trafikanter, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Problemene med kø og forsinkelser er størst i og rundt de store byene. I Stavanger og Tromsø står så mange som 6 av 10 opptil 20 minutter i kø hver dag, mens på landsbasis oppgir halvparten av bilistene at de aldri opplever kø.

– Det viser at vi har store utfordringer foran oss. Ingen ønsker å kaste bort tiden sin i bilkø, men fravær av gode tilbud gjør at folk velger bil fremover andre alternativ i tidsklemma, sier Sagedal. – Fleksibiliteten i folks hverdag er liten og de som har små barn som skal rekke å levere i barnehagen eller skolen før jobb, må reise mens rushtrafikken er på sitt verste. Alt henger sammen med tidspresset, fortsetter hun.

Også Trondheim- og Bergensområdet ligger over landssnittet når det gjelder køkjøring med henholdsvis 55 og 49 prosent. Om femten år regner man med at kø vil koste samfunnet ti milliarder kroner i året.

– Vi har sett at befolkningen i Oslo bruker mye kollektivtransport og lite bil sammenlignet med de andre byene. Men fortsatt står halvparten av bilistene i Stor-Oslo opptil 20 minutter i kø per dag, mens andelen køkjøring i Oslo by er 61 prosent, opplyser Sagedal.

Stavanger er storbyen som har lavest bruk av de kollektive alternativene, og 6 av 10 sier at de opplever forsinkelser i kollektivtransporten en eller flere ganger i uken.

– Forsinkelser er et langt større problem i byområdene enn i landet for øvrig. Her må politikerne på banen og tilrettelegge for folks hverdag. Vi trenger gode kollektivtilbud med lite forsinkelser og sykkelveier i storbyområdene - så flere velger det. Da vil også trykket på veinettet bli mindre og gi folk en bedre hverdagsreise, avslutter Sagedal.