Gjennom valgkampen løftet NAF som Norges største trafikantorganisasjon, disse to utfordringene. Det er disse to områdene det heldigvis ser ut til at den nye regjeringen vil prioritere når de nå skal sette sitt stempel på statsbudsjettet.

Forfallet på veiene og jernbanen er formidabelt. Skal man få bukt med dette kreves det om lag 100 milliarder kroner for fylkes- og riksveiene. Da er ikke forfallet på de øvrige veiene og jernbanen med. Vedlikeholdet er avgjørende for distriktene. Skal folk komme seg til og fra jobb og rundt i hverdagen, er de avhengig av at toget går og hullene i veien tettes. Det er kanskje mest spennende å klippe snorer, men NAFs medlemmer har tydelig gitt beskjed om at vedlikehold er viktigst for dem.

De voksende byområdene stiller landet overfor store utfordringer. Køene koster oss som enkeltpersoner og samfunnet enorme summer hvert eneste år. Allerede i dag er denne summen 42 milliarder kroner, og den vil bare øke dersom ikke noe skjer. Det er avgjørende at vi handler raskt, for det koster oss faktisk mer å vente. Samtidig er det avgjørende å satse på flere trafikkplattformer samtidig. Storstilt satsing på InterCity, kollektiv, sykkel, innfartsparkeringer og vei må til.

Alt kommer ikke på plass i morgen, men det er viktig å sette i gang systemendringene nå. Den nye regjeringen har presentert tanker om et eget utbyggingsselskap og alternative måter å finansiere samferdsel på i Norge. Dette har NAF pekt på lenge og vi nå fornøyde med den entusiasmen mange av disse forslagene møtes med.

Vi kommer til å fortsette jobben for en enklere, sikrere og mer miljøvennlig hverdagsreise for norske trafikanter. Det tror vi også norske trafikanter ønsker.