Gjennom 24 programmer i beste sendetid mandag til torsdag, tar «Veipatruljen» dere med på bilbergernes små og store oppdrag. I en bergingssituasjon er også bilbergeren en som tar vare på medlemmene i en fortvilet situasjon.

Det å vite at hjelpen aldri er langt unna er en stor trygghet for mange av våre medlemmer. Denne serien vil vise frem våre bilbergeres fagkunnskap og snarrådighet. NAF er stolt av arbeidet som blir gjort ute på veien hver eneste dag, og gjennom denne serien kan alle bli kjent med NAFs Veihjelpstjeneste.

Serien vil følge bilbergernes hverdag på jobb for å få trafikantene trygt frem. NAF tilbyr veihjelp til medlemmer gjennom et nettverk av mer enn 150 hjelpestasjoner i hele Norge.

Visste du?

«Veipatruljen» er det historiske navnet på NAFs Veitjeneste. Veipatruljen ble etablert i 1954 og var et kjærkomment syn på norske veier helt til midten av 80-tallet. Da, som nå, var veipatruljebilene gule.