Da Norge stengte ned 12. mars ga Statens vegvesen alle som skulle ha godkjent bilen sin mellom 13. mars og 30. april, en generell utsettelse på to måneder. Dette videreføres ikke for de som har kontrollfrist fra mai og utover. 

Gode smitteverntiltak hos NAF 

NAFs sentre er åpne og har innført gode smitteverntiltak. Alle som er friske er derfor hjertelig velkomne til å ta EU-kontroll hos oss og kan være trygge på at smittefaren er minimal. 

Hva om jeg er syk eller i karantene? 

Selv om den generelle utsettelsen ikke fortsetter, er det mulig å søke om dette hvis du har gyldig grunn. Om du på grunn av alvorlig sykdom, isolasjon eller karantene er forhindret fra å få kjøretøyet kontrollert og godkjent innen fristen, kan du søke Statens vegvesen om utsettelse.