Kort fortalt:

  • Sjekk dine rettigheter om bilen blir dyrere.
  • Snakk med forhandleren din.
  • Ha skriftlig dialog med forhandler.

Advokatene våre hjelper deg hjemmefra

NAFs advokater betjener medlemmene som vanlig. Hver dag får de henvendelser fra medlemmer på telefon og e-post. Akkurat nå svarer vi på spørsmålene fra hjemmekontor, og henvendelsene viser at mange er usikre på hva som skjer fremover. 

Tiltakene som gjøres nasjonalt og internasjonalt vil få følger både for leveranser av biler og for økonomien. Mange av NAFs medlemmer opplever at det er trygt å rådføre seg med en advokat før store beslutninger om kjøp eller salg av bil skal tas.

Blir nye biler dyrere?  

De siste dagene har vi fått mange spørsmål om hvilke rettigheter du har dersom din privatøkonomi endrer seg og du har inngått kontrakt på en ny bil. Mange spør også om hva som skjer dersom endringer i valutakursene fører til at nye biler blir dyrere.  

Både kjøper og selger vil kunne ha rettigheter den situasjonen som kan oppstå i etterkant av koronasmitten med nedgangstider i økonomien. Vi ser at forhandler i de fleste tilfeller i kontraktene tar forbehold om prisøkning ved endring av valutakurser. På den annen side vil forbrukeren kunne ha rett til å fragå kontrakten ved en vesentlig forsinkelse i leveringen eller også avbestille bilen før levering mot et gebyr.  

Hold god dialog med forhandler  

Vårt råd til våre medlemmer er først og fremst å se an situasjonen noe, samt ha en god dialog med forhandler. Ingen av partene vil være tjent med å stå steilt på sitt i den situasjonen vi nå er i. Skulle det likevel vise seg at dette er et problem når tidene igjen har normalisert seg, så er vi her for å svare på dine spørsmål og å bistå deg videre hvis det skulle bli en sak. 

Har du spørsmål rundt kjøp og salg av bil eller andre forbrukerspørsmål? Ta kontakt med oss på telefon 08505. Vi er her for deg!

Har du karantene, men må følge opp en sak? 

Mange av våre medlemmer opplever å bli forhindret fra å få fulgt opp en del praktiske gjøremål, og man kommer seg for eksempel ikke til verksted eller forhandler dersom man er i en karantenesituasjon.  

Det vil i denne situasjonen være viktigere enn noen gang å sørge for skriftlighet og sende skriftlige reklamasjoner der hvor det er grunnlag for dette.

Selv om du ikke får vist frem bilen din til forhandler eller verksted, så må du innen rimelig tid reklamere på forhold som dukker opp slik at du ikke senere blir møtt med for sen reklamasjon.

Er du involvert i en tvistesak må du forsikre deg at du etterkommer alle frister om å levere tilsvar eller liknende.