Denne artikkelen er basert på informasjon gitt av myndighetene. Informasjonen kan endre seg, så sjekk lenkene for å sikre deg at informasjonen er oppdatert.

Siste nytt for deg som skal:

Du som skal skifte til sommerdekk

Statens Vegvesen har bestemt at det blir utsatt frist for å ta av piggdekkene. Den nye fristen er at dekkene skal være skiftet innen første mai. Denne grensen er lik for hele landet. Begrunnelsen er at enkelte verksteder har stengt eller har redusert kapasitet, og at folk sitter i karantene. Statens vegvesen oppfordrer likevel de som kan til å skifte dekk så raskt som mulig, og ikke vente så lenge som mulig.

Du som skal ta lappen  

Alle trafikkstasjonene til Statens Vegvesen er stengt til og med 13. april 2020Det betyr at du ikke får avlagt førerprøve eller teoriprøve fram til da. Om stengingen videreføres etter denne datoen vet vi ikke nå, og vil være avhengig av helsemyndighetenes råd.  

Som en del av regjeringens vedtak om å stenge skoler og utdanningsinstitusjoner er også kjøreskolene, øvingsbanene og trafikkstasjonene til Statens Vegvesen stengt. Stengingen gjelder til og med 13. april. Det betyr at du ikke får tatt kjøretimer eller kjørt på øvingsbane med autorisert trafikklærer i denne perioden.

Har du mulighet til å øvelseskjøre sammen med en i samme husstand, anbefaler vi at dere tar turen ut sammen. Les mer om privat øvelseskjøring her.  

Frem til og med 13. april åpner vi alle våre øvingsbaner for deg og din ledsager som ønsker å øvelseskjøre hos oss i normal arbeidstid. Kontakt baneleder ved din nærmeste øvingsbane for å avtale tidspunkt. Se oversikt over alle øvingsbanene våre her.

Du som skal fornye førerkortet 

Alle trafikkstasjonene til Statens Vegvesen er stengt til og med 13. april. Det betyr at du ikke får fornyet førerkortet ditt i denne periodenMange steder er det vanskelig å få tak i lege som kan gi helseattest til førerkort.  

Vegvesenet har derfor gitt midlertidig forlengelse av førerkort for de som er over 80 år, samt tungbilsjåfører, yrkessjåfører og personer med utrykningskompetanse.  

Førerkortinnehavere over 80 år: Forlenget tillatelse 3 måneder utover utløpsdato. 

Tungbil, yrkessjåfører og utrykningspersonell: Forlenget tillatelse 6 måneder utover utløpsdato.  

Du som må EU-godkjenne bilen 

Statens Vegvesen har utsatt fristen for EU-godkjenning av biler. Fristen er utsatt med to måneder fra den fristen du hadde for å få kontrollert bilen. Det gjelder de bilene som har frist for godkjent EU-kontroll i perioden 13. mars til 30. april. Dette betyr for eksempel om du har frist innen 7. april holder det å vise bilen innen 7. juni. Fristen er automatisk, så du trenger ikke foreta deg noe. Du risikerer med andre ord ikke å bli avskiltet i denne tomånedersperioden.  

Har du mulighet, er det er fortsatt mulig å få EU-kontrollert bilen på verksteder. Sjekk med verkstedet ditt. Mange verksteder har redusert aktivitet på grunn av mekanikere som er i karantene. Vi i NAF har satt inn ekstraordinære tiltak for begrensning av smitterisiko slik at våre testere fortsatt kan hjelpe deg.

Alle trafikkstasjonene til Statens Vegvesen er stengt for periodisk kjøretøykontroll til og med 13. april. Om stengingen videreføres etter denne datoen vet vi ikke nå, og vil være avhengig av helsemyndighetenes råd.  

Statens Vegvesen gjør unntak for kontroll av såkalte samfunnskritiske nyttekjøretøy, som de tar imot bestillinger for så langt de har kapasitet. Listen over hva som regnes som samfunnskritiske funksjoner finner du her.

Du som skal på jobb  

​Helsemyndighetene anbefaler hjemmekontor hvis det er mulig, og dette avklares med arbeidsgiveren.

For de som har hjemmekontor gir flere av de største selskapene refusjon av periodebilletter (månedskort, årskort og lignende). Hos blant annet Kolumbus og Afk må du framvise sykmelding for å få refundert billetten. Disse selskapene gir deg refusjon.

Kollektivtransporttilbudet opprettholdes. Grunnen til dette er at folk med kritiske samfunnsfunksjoner skal komme seg til og fra jobb og kunne holde avstand til hverandre. Jernbanedirektoratet har imidlertid varslet noen færre avganger i rushtrafikken på Østlandet og Jæren.

Du som skal reise med ferje  

Statens Vegvesen melder at inntil videre er det slutt på manuell billettering på riksveiferjene. Der billettering kan gjennomføres uten kontakt mellom sjømannskap og trafikant vil denne bli opprettholdt. Det betyr at på de sambandene som har innført AutoPASS-billettering, vil denne bli gjennomført som vanlig.

Du som skal på hytta i en annen kommune 

19. mars ble det varslet forbud mot å dra på hytta om den ligger i en annen kommune enn den kommunen du bor i. Senere på dagen ble det presisert at forbudet gjelder overnatting på hytta.

Årsaken til forbudet er at hyttekommunenes helsevesen ikke er dimensjonert for et mulig stort antall syke samtidig. 

Du vil ha lov til å reise til hytta for å måke snø av taket, sjekke vannrør eller gjøre andre oppgaver som er nødvendige for å avverge store materielle skader på hytta. 

Det er også gjort unntak for deg som er i karantene fordi du bor sammen med en person som er i isolasjon fordi han eller hun er smittet.

Regelen som er innført lyder slik:

 § 5. Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen

Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert.

Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.

Les forskriften her.

Loven gjelder fram til 1. april 2020, men kan bli forlenget. Om du bryter loven vil du kunne få bøter eller opptil 6 måneders fengsel.