Denne artikkelen er basert på informasjon gitt av myndighetene. Informasjonen kan endre seg, så sjekk lenkene for å sikre deg at informasjonen er oppdatert.

Siste nytt for deg som skal:

Du som skal skifte til sommerdekk

Statens Vegvesen har bestemt at det blir utsatt frist for å ta av piggdekkene. Den nye fristen er at dekkene skal være skiftet innen 1. mai. Denne grensen er lik for hele landet. Begrunnelsen er at enkelte verksteder har stengt eller har redusert kapasitet, og at folk sitter i karantene. Statens vegvesen oppfordrer likevel de som kan til å skifte dekk så raskt som mulig, og ikke vente så lenge som mulig.

Du som skal ta lappen  

Alle trafikkstasjonene til Statens Vegvesen er stengt inntil videre, men har nå åpnet opp for timebestilling av teoriprøveDet betyr at du ikke får avlagt førerprøve eller teoriprøve akkurat nå.

Som en del av regjeringens vedtak om å stenge skoler og utdanningsinstitusjoner har kjøreskolene og øvingsbanene vært stengt, men 11. mai åpnet de opp igjen.

Du som skal fornye førerkortet 

Alle trafikkstasjonene til Statens Vegvesen er stengt inntil videre, men åpner nå opp for timebestilling og skrankestjenester; eksempel er fornyelse og innbytte av førerkort og registrering av kjøretøy. Det er bare de som har bestilt time som slipper inn på trafikkstasjonen. Mange steder kan det fortsatt være vanskelig å få tak i lege som kan gi helseattest til førerkort.  

Vegvesenet har også gitt midlertidig forlengelse av førerkort for de som er over 80 år, samt tungbilsjåfører, yrkessjåfører og personer med utrykningskompetanse.  

Førerkortinnehavere over 80 år: Forlenget tillatelse 3 måneder utover utløpsdato. 

Tungbil, yrkessjåfører og utrykningspersonell: Forlenget tillatelse 6 måneder utover utløpsdato.  

Du som må EU-godkjenne bilen 

Statens Vegvesen har utsatt fristen for EU-godkjenning av biler. Fristen er utsatt med to måneder fra den fristen du hadde for å få kontrollert bilen. Det gjelder de bilene som har frist for godkjent EU-kontroll i perioden 13. mars til 30. april. Dette betyr for eksempel om du har frist innen 7. april holder det å vise bilen innen 7. juni. Fristen er automatisk, så du trenger ikke foreta deg noe. Du risikerer med andre ord ikke å bli avskiltet i denne tomånedersperioden. Vegvesenet gir ingen generell utsettelse av EU-kontrollen for de som har frist i mai eller senere. Om du på grunn av alvorlig sykdom, isolasjon eller karantene er forhindret fra å få kjøretøyet kontrollert og godkjent innen fristen, kan du søke Statens vegvesen om utsettelse.

Har du mulighet, er det er fortsatt mulig å få EU-kontrollert bilen på verksteder. Sjekk med verkstedet ditt. Mange verksteder har redusert aktivitet på grunn av mekanikere som er i karantene. Vi i NAF har satt inn ekstraordinære tiltak for begrensning av smitterisiko slik at våre testere fortsatt kan hjelpe deg.

Alle trafikkstasjonene til Statens Vegvesen er stengt for periodisk kjøretøykontroll inntil videre for å bidra til å begrense smitte av koronaviruset.

Statens Vegvesen gjør unntak for kontroll av såkalte samfunnskritiske nyttekjøretøy, som de tar imot bestillinger for så langt de har kapasitet. 

Du som skal på jobb  

​Helsemyndighetene anbefaler hjemmekontor hvis det er mulig, og dette avklares med arbeidsgiveren.

For de som har hjemmekontor gir flere av de største selskapene refusjon av periodebilletter (månedskort, årskort og lignende). Hos blant annet Kolumbus og Afk må du framvise sykmelding for å få refundert billetten. Disse selskapene gir deg refusjon.

Kollektivtransporttilbudet opprettholdes. Grunnen til dette er at folk med kritiske samfunnsfunksjoner skal komme seg til og fra jobb og kunne holde avstand til hverandre.

Du som skal reise med ferje  

Statens Vegvesen melder at inntil videre er det slutt på manuell billettering på riksveiferjene. Der billettering kan gjennomføres uten kontakt mellom sjømannskap og trafikant vil denne bli opprettholdt. Det betyr at på de sambandene som har innført AutoPASS-billettering, vil denne bli gjennomført som vanlig.

Du som skal på hytta eller ferie i Norge

Det generelle rådet om å redusere ferie- og fritidsreiser i Norge er lettet på fra 15. mai, og slike reiser kan nå foretas så sant du reiser på en måte som gjør at du unngår å spre smitte og reduserer muligheten for å bli smittet selv.  De samme grunnleggende prinsippene for smittevern er like gjeldende ved fritidsreise som hjemme:

  1. Syke personer skal holde seg hjemme
  2. God hygiene
  3. Redusert kontakt mellom personer, og hold minst 1 meter avstand til andre enn dine nærmeste

Les mer hos Folkehelseinstituttet.

Du som har vært i utlandet

Det er fortsatt 14 dagers karantene for deg som har vært i utlandet, med unntak av gitte områder i Europa med tilstrekkelig lav smittespredning. Hvilke områder som er unntatt karanteneplikten, kan endre seg raskt, og oversikten blir oppdatert minst hver 14. dag. Pådrar du deg en karantene kan du risikere å miste sykepenger, selv om karantenen gjør at du ikke kan jobbe.

Les mer om hvilke reiseråd som gjelder her