Kort fortalt:

 • Flere av de største selskapene refunderer periodebilletten for alle i hjemmekarantene og på hjemmekontor.
 • Hos andre må du ha sykemelding for å få billetten refundert.
 • Dersom du må reise kollektivt, anbefaler flere kollektivselskaper at du holder minst en meters avstand til andre.

Kan jeg kreve refundert periodebilletten min? 

Når det gjelder refusjon av periodebillett i forbindelse med koronaviruset så er det svært ulik praksis hos forskjellige kollektivselskap. De fleste kollektivselskap gir i utgangspunktet kun rett til refusjon av periodebilletten ved sykdom som dokumenteres ved sykemeldingNoen selskap gir også rett til å kreve refusjon i periodebilletten ved endret jobbsituasjon, dvs når du begynner i ny jobb på et nytt stedMen hva med de som må være hjemme på grunn av koronasmitte, enten i hjemmekarantene eller fordi arbeidsgiver og myndighetene oppfordrer til at vi har hjemmekontor? Denne situasjonen er ikke direkte regulert i reisevilkårene, og her har selskapene svært ulik praksis; 

Flere selskaper refunderer periodebilletten

Flere av de største selskapene opplyser at de tilbyr full refusjonsrett av gjenstående beløp på periodebilletten til alle som ikke får benyttet periodebilletten på grunn av koronaviruset. Dette inkluderer også de som sitter i hjemmekarantene eller som har hjemmekontor. Selskapene stiller med andre ord ikke krav om sykemelding for å få refusjon. (Dette vil også gjelde for enkeltbilletter.) Skyss oppfordrer til å kontakte kundesenteret for refusjon, Vy kan kontaktes på e-post på tog@vy.no for refusjon av periodebillett for tog og buss@vy.no for refusjon av periodebillett på buss (Nettbuss/Vy Express). Hos Ruter ber du om refusjon via et eget skjemaAndre selskaper som Norway Bussekspress gir også refusjonsrett for forhåndskjøpte billetter. 

Disse selskapene gir full rett til refusjon av periodebilletten ved hjemmekarantene eller hjemmekontor på grunn av koronavirus, uten krav til sykemelding: 

 • Vy og Nettbuss 
 • Ruter 
 • Brakar 
 • Østfold Kollektivtrafikk 
 • Skyss 
 • Vestfold Kollektivtrafikk 
 • Troms fylkestrafikk 
 • Innlandstrafikk 

Andre selskaper gir ikke refusjon av periodebilletter uten sykemelding 

Kolumbus og AtB sier uttrykkelig på sine sider at de ikke refunderer periodebilletter til de som har hjemmekarantene eller hjemmekontor på grunn av koronaviruset, med mindre den reisende har sykemelding som grunnlag for refusjon. 

Vi er uenig i praksisen til Kolumbus og AtB, og har gått i dialog med selskapene for å få dem til å endre på sine betingelser for refusjon knyttet til den ekstraordinære situasjonen.  

Vi mener at en ekstraordinær situasjon som gjør at de reisende ikke kan bruke sitt periodekort, bør gi rett til refusjon av den delen av periodekortet som ikke benyttes. Det er gitt en sterk oppfordring av myndighetene om å ikke reise med kollektivtransport for å begrense smitte, og kollektivselskapene gir selv en slik oppfordring om å ikke bruke kollektivtransport dersom man kan unngå det. Når myndighetene og de offentlige kollektivselskapene ikke ønsker at kollektivtransport skal benyttes, så må dette også gi anledning til å få refundert billetter som ikke kan benyttes.  

Det kan også diskuteres om selskapenes vilkår om refusjonsrett ved endret jobbsituasjon også må gjelde for de som nå har hjemmekontor. Uansett er det et faktum at kollektivselskapene ikke kan tilby transport på de samme vilkårene som var forutsetningen da periodebilletten ble kjøptpå grunn av smitterisikoen og de restriktive tiltakene som selskapene setter i verk.  

Disse selskapene gir ikke rett til refusjon av periodebillett ved hjemmekarantene eller hjemmekontor på grunn av koronavirus, med mindre du har sykemelding: 

 • Kolumbus 
 • AtB 
 • FRAM 

Går det fortsatt tog og buss? 

Fra 18. mars er det flere kollektivselskap som varsler at de reduserer tilbudet og innstiller avganger som følge av at det er få reisende. Vi anbefaler at du sjekker rutetilbudet hos ditt lokale kollektivselskap og følger med på informasjon fra selskapet. Fordi dette er midlertidige endringer i kollektivtilbudet, kan du ikke regne med at informasjon om rutetider på bussholdeplassene er oppdatert. 

Vy varslet at de fra 17.mars vil ha færre togavganger i rushtid på Østlandet og at de går ned til halvtimesruter på lokaltogstrekninger på Østlandet. Vy innstiller også avganger på noen bussruter og innstiller flere av ekspressbussrutene fra 18.mars. De anbefaler at reisende sjekker rutetilbudet på vy.no eller via vy-appen.  

Fra 23. mars har også Ruter gjort endringer i sitt kollektivtilbud.

Hvordan skal jeg forholde meg om bord på kollektivtransport?  

Det generelle rådet fra myndighetene er å holde avstand til andre mennesker for å unngå smitte. Derfor er det også ønskelig at færrest mulig reiser med kollektivtransport. Dersom du må reise kollektivt, anbefaler flere selskaper at du holder minst en meters avstand til andre. Hvis det er mange reisende og vanskelig å holde avstand, så bør du velge en annen avgang hvis det er mulig. Her er reiserådene fra Helsedirektoratet til kollektivpassasjerene.

Det er viktig å merke seg at selskapene midlertidig stenger for muligheten til å betale kontant om bord på kollektivtransport.

Vi i NAF har satt inn ekstraordinære tiltak for begrensning av smitterisiko slik at våre testere og bergere fortsatt kan hjelpe deg. Les mer her.