- Ladbare hybrider gir mindre utslipp for samfunnet, og må derfor premieres for det, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonsjef i NAF.

Prisøkningen i mars 2017 er stor. Da vil det koste 43 kroner for bensin og ladbar hybrid, mens dieselbilene må betale 48 kroner. I rushtiden legges det på fem kroner for bensin og ladbar hybrid, og dieselbileierne må betale ytterligere 10 kroner i rushtiden. Elbiler er fortsatt gratis, men vil fra 2018 få en bomtakst på 10 kroner utenom rushtiden.

- Siden en ladbar hybrid kjører elektrisk på hverdagsreisene, mener vi at de må behandles som elbilene, sier Sagedal, - Alternativet er at det lages en egen pris for ladbare hybrider. Halv pris i forhold til bensin er rimelig. Det er viktig med gulrøtter for å få ned utslippene i byene, fortsetter hun.