Fra 1. mars neste år går prisen kraftig opp for bensin- og dieselbiler i bomringen i Oslo, og det gjør den også for ladbare hybrider til tross for at de kjører elektrisk på hverdagsreisen. - Ladbare hybrider gir mindre utslipp for samfunnet, og må derfor premieres for det, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonsjef i NAF.

Prisøkningen i mars 2017 er stor. Da vil det koste 43 kroner for bensin og ladbar hybrid, mens dieselbilene må betale 48 kroner. I rushtiden legges det på fem kroner for bensin og ladbar hybrid, og dieselbileierne må betale ytterligere 10 kroner i rushtiden. Elbiler er fortsatt gratis, men vil fra 2018 få en bomtakst på 10 kroner utenom rushtiden.

- Siden en ladbar hybrid kjører elektrisk på hverdagsreisene, mener vi at de må behandles som elbilene, sier Sagedal, - Alternativet er at det lages en egen pris for ladbare hybrider. Halv pris i forhold til bensinbiler er rimelig. Det er viktig med gulerøtter for å få ned utslippene i byene, fortsetter hun.