På landsbasis er det så mange som 650  000 bilister som i dag ikke kan lade hjemme, kommer det frem av beregninger fra medlems- og forbrukerorganisasjonen NAF. Én av fire bileiere har rett og slett ikke mulighet til å lade hjemme.

Tilbyr å betale men blir likevel nektet

- Å bygge ut ladeplasser i borettslag kan fort bli dyrt. Men i dag kan styrene i borettslag si blankt nei, selv om du skal stå for alle kostnader selv. Det er på tide å endre loven slik at borettslag får samme regelverk som sameier, nemlig at de må være en saklig grunn for å nekte ladeplass, mener Sødal.

NAF kjenner til flere tilfeller der folk blir nektet å etablere ladeplass. Det er en problemstilling som vil bli mer og mer aktuell fremover ettersom salget av elbiler er sterkt økende. Uten mulighet for hjemmelading vil også det politiske målet om kun nullutslippsbiler i nybilsalg i 2025, bli vanskelig å nå.

Støtteordninger må på plass

I budsjettet for 2019 har man i Oslo satt som mål at det skal etableres 15  000 nye ladepunkter ved hjelp av støtteordningen for etablering av ladeplasser for sameier og borettslag. Det er en ordning NAF mener flere byer bør kopiere.

- Byene setter tøffe mål om å få ned utslippene. Både Oslo, Bergen og Trondheim har alle ambisiøse klimamål. At folk skaffer seg elbil bidrar til at utslippene går ned, og da bør byene legge til rette, sier Sødal. – To ting må skje; lokalpolitikerne må åpne pengesekken, og Stortinget må endre lovverket. Da blir det enklere også for de som bor midt i byen å ha elbil, fortsetter han. 

Fakta om elbillading

Det er flere utfordringer når det gjelder ladeplasser i borettslag og sameier slik NAF ser det:

  • Eierseksjonsloven, som regulerer sameier, ble endret i fjor slik at styret ikke kan nekte en eier å sette opp ladeplass uten saklig grunn. Men siden loven er ny (trådte i kraft 1.1.2018) er det liten juridisk praksis. Det er uklart hva som utgjør «saklig grunn» .
  • I borettslag kan styret med loven i hånd nekte deg å etablere ladeplass. I byer som Oslo, hvor mange bor tett, kan tilgang på ladeplass være avgjørende for om folk han kan ha bil eller ikke i byen.
  • I Oslo blir folk oppfordret til å velge elbil for miljøet. Hva da med de som ikke kan lade hjemme?