Ingen liker å kaste bort tid på forsinkelser og kø. Slikt koster tid og penger, lager dårlig stemning og er ikke spesielt bra for miljøet heller.

I dag sparker NAF i gang kampanjen «Kampen om tiden». Vi skal avsløre hva som stjeler tiden fra oss og hvor i landet  trafikantene bruker mest tid på kø og forsinkelser.
Men med «Kampen om tiden» vil vi også vise både deg, politikere og myndigheter løsninger! Hvordan kan DU tenke nytt, og hva bør våre politikere prioritere av effektive tiltak?

Bli med på Norges største samferdselseksperiment!

NAF vil ikke bare snakke og vise fram statistikker. Vi vil gjøre et stunt for å bevise at det går an å løse hverdagslogistikken. 22. september skal vi gjennomføre det vi kaller «Årets beste hverdag». Da skal vi forsøke å fjerne køen på Norges mest trafikerte strekning, nemlig E18 fra Asker til Oslo! Her skal vi prøve noen av tiltakene NAF kjemper for i praksis og tilby bilistene alternative løsninger i rushtrafikken. Følg med i media, på våre nettsider og på Facebook i dagene framover!

Løsninger NAF jobber for på vegne av deg som medlem

Det finnes ingen enkeltløsning som løser de store trafikkutfordringene vi står overfor. Vi må derfor tenke nytt og ta i bruk flere virkemidler. Her er noen av tiltakene NAF jobber med for at du skal få en enklere og mer fleksibel hverdag.

  • Vi blir fler og fler som daglig skal reise inn og ut av byene. Hverdagsreisen består gjerne av flere stopp på veien og mange føler seg avhengig av bilen. Rundt de store byene vil flere innfartsparkeringer løse flokene.
  • Er kollektivtransport et alternativ for deg? For noen er gammel vane vond å vende, mens andre mangler skikkelig kollektivtilbud der de bor. NAF vil kjempe for at så mange som mulig har mulighet til å reise kollektivt.
  • Hva med å sykle eller gå til jobben, i alle fall noen dager i uka? NAF vil at myndighetene skal bygge flere sykkelfelt og tryggere infrastruktur for myke trafikanter.
  • Har du en arbeidsgiver som er fleksibel slik at ikke alle må reise til jobb samtidig? NAF mener moderne arbeidsgivere bør kunne tilby slike løsninger.