E18 fra Asker til Oslo er Norges mest trafikkerte vei. Konsekvensene med å flytte elbilene over fra kollektivfeltet til de andre feltene vil altså gi betydelig lenger køer i rushtiden enn i dag. Mer køståing gir også mer forurensing. Skal elbilene også inn i de ordinære feltene, vil utslippene fra alle andre kjøretøy øke med 123 prosent mer CO2, 159 prosent mer forbrenningsstøv og 199 prosent mer NOx.

I tillegg til dette blir kostnadene for trafikanter og næringsliv store. Kastes elbilene ut av kollektivfeltet på E18 inn mot Oslo, vil tapet være på to millioner kroner i døgnet.

Se sak om dette fra NRK Østlandssendingen mandag 8. september

Påkjøringsrampene er problemet

Kapasiteten i kollektivfeltet er fortsatt god. I dag er det bare halvparten av kapasiteten som brukes i rushtiden. Så elbilene er ikke problemet. Det er derimot påkjøringsrampene der trafikken skal inn på motorveien. Særlig ved Blommenholm og Høvik er det problemer med fremkommeligheten.

For å få bussene frem ved disse flaskehalsene, må trafikken reguleres bedre når biler skal inn på motorveien. Lysregulering ville løst problemet.