NAF har utført testen i samarbeid med sin søsterorganisasjon ADAC, og målet var å dokumentere farene ved ikke å sikre lasten til en typisk sommerutflukt. Bilen som ble brukt var en stasjonsvogn og den ble lastet med utstyr til en grillutflukt.

Utstyret som ble testet var: sammenleggbart bord, to sammenleggbare benker, parasoll, grill og grillutstyr, en kasse med mineralvann, en propanbeholder og en bærbar radio/CD-spiller. Det ble kjørt to tester med usikret last og en med sikret last. Krasjtestene ble utført med en hastighet på 50 km/t på kollisjonstidspunktet.

Ved en kollisjon i 50 km/t får en kasse med mineralvann et trykk på over et halvt tonn.

Alle ulykker er uforutsigbare

Mange ulykker får et mer tragisk utfall enn nødvendig fordi lasten er dårlig sikret. Selv om bilene har blitt sikrere, undervurderer bilistene risikoen for skade fra gjenstander som blir slengt rundt inne i kupeen ved en kollisjon.

Sikre lasten uansett lengde

Særlig på korte turer tar mange sjansen på å kjøre med dårlig sikret last. Det er lett å tenke at man kan kjøre mer forsiktig og at det ikke er så langt man skal kjøre. Testen viser med all tydelighet at lave hastigheter ikke er noen unnskyldning for ikke å sikre lasten skikkelig. Ved 50 km/t kommer gjenstander med et trykk på opp mot 30 ganger gjenstandens vekt.

Økes hastigheten øker også trykket fra gjenstander i bilen. En dobling av hastigheten vil øke trykket fra en løs gjenstand fire ganger.

Finn festepunktene

Det er enkelt å unngå farlig last og gjøre bilturen sikker for deg og dine passasjerer. I moderne biler er det festepunkter slik at man kan få stroppet fast lasten.

- Da lasten ble sikret, kom bilens passasjerer fra kollisjonen uten skader. Dette viser at godt sikret last kan bety forskjell på liv og død selv ved lave hastigheter. Dette er viktig å huske på både før korte utflukter og før den lange bilferien, avslutter Jan Ivar Engebretsen.