Julaften er en av årets travleste bilvaskedager preget av køer foran både vaskeautomater og selvvaskeanlegg. I mange familier er ren bil til julaften en del av juleforberedelsene. For andre er det dårlig samvittighet, og at de endelig får vasket saltet av bilen når julefreden senker seg.

Men vi er ikke like flinke resten av vinteren, ifølge en ny undersøkelse gjennomført av InFact for NAF. 32 prosent oppgir at de vasker bilen månedlig i vinterhalvåret, mens like mange (31 prosent) svarer at de vasker bilen sjeldnere eller aldri.

- Det er viktig å få vekk saltsørpa på bilen selv om bilen ser like skitten ut etter et par kjøreturer. Om vinteren må man vaske oftere enn om sommeren, mener Sødal. -Du trenger ikke være like nøye med vasken hver gang, men sving innom et selvvaskeanlegg å få av den verste skitten og saltet i hvert fall et par ganger i måneden, råder han.

Dette får du igjen for. Saltet gir rust på dårlig vedlikeholdte biler. Mange kjører mye på saltet vei gjennom vinteren, og da er hyppig vask god medisin mot rustangrep.

- I tillegg til karroseriet, er det vel verdt å få spylt bilen under, sier NAF-rådgiveren.

Undersøkelsen viser at mange også er flinke på vintervasken. Et fåtall vasker ukentlig eller oftere (8,3), mens en av fire vasker et par ganger i måneden. Menn er litt flinkere enn kvinner, men det er ikke så mye som skiller mellom kjønnene.

- Det er nok mange som tenker at siden bilen blir så fort skitten igjen, så dropper de vasken. Da gjør man både bilen og seg selv en bjørnetjeneste, avslutter Nils Sødal.

Tabeller

Hvor ofte vasker du bilen i vinterhalvåret? (Kjønn)

Mann Kvinne Total
Ukentlig eller oftere 9,8 % 5,3 % 7,5  %
Et par ganger i måneden 27,2 % 21,2 %  24,2 %
Månedlig 34,1 % 29,8 % 32 %
Sjeldnere eller aldri 27,2 % 36,8 % 32 %
Vet ikke 1,7 % 7 % 4,3 %
Total 100 % 100 % 100 %

Hvor ofte vasker du bilen i vinterhalvåret? (Alder)

18-29 år 30-44 år 45-64 år 65+ år Total
Ukentlig eller oftere 16,4 % 7,2 % 5,2 % 5,6 % 7,4 %
Et par ganger i måneden 22,1 % 20,6 % 25,9 % 27,5 % 24,2 %
Månedlig 25,4 % 34,5 % 33,2 % 31,3 % 32,1 %
Sjeldnere eller aldri 27 % 35,4 % 32,6 % 30 % 32,1 %
Vet ikke 9 % 2,2 % 3 % 5,6 % 4,2 %
Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Hvor ofte vasker du bilen i vinterhalvåret? (Region)

Oslo Østlandet forøvrig Sør-Norge Vestlandet Midt-Norge Nord-Norge Total
Ukentlig eller oftere 8,2%

6,6%

8,4% 9,9% 6,9% 2,6% 7,5%
Et par ganger i måneden 24,7% 26% 27,4% 26,4% 22,4% 10,4% 24,3%
Månedlig 40% 35,7% 23,5% 35,7% 31,9% 26% 32,1%
Sjeldnere eller aldri 23,5% 29,6% 36,9% 23,1% 34,5%

51,9%

31,9%
Vet ikke 3,5% 2% 3,9% 4,9% 4,3% 9,1% 4,2%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%