Selges ikke nok elbiler til å nå nullutslippsmålet 

- Det må selges 5 500 nye elbiler hver måned i år for at politikerne skal nå målet om at det kun skal selges nye nullutslippsbiler fra 2025. Så langt i år ligger salget på 3200 per måned. Det betyr at vi ligger rundt 11 400 elbiler etter skjemaet i år.  

Plusser man bruktimporten av elbiler på nybilsalget, blir tallene noe bedre. Elbiler utgjør for tiden om lag 50 til 60 prosent av all bruktimporten. Mange av dem er bare gått noen få kilometer og er i praksis nye. 

- Fortsatt mangler vi likevel mer enn 1 000 elbiler i måneden på å nå de målene som er satt. Tallene burde uroe politikerne, sier Sødal. 

Folk må være trygge på at de får ladet 

En fersk undersøkelse gjort for NAF av InFact svarer 48 prosent at rekkevidde eller tilgang på lading er hovedhinderet for at de skaffer seg elbil. 

- Det som gjør forbrukerne usikre er rekkevidde og lading. Rekkevidden på bilene som kommer framover blir svært gode, og teknologien på bilene blir det ikke noe å si på. Derimot tror jeg ikke politikerne helt skjønner lade-alvoret. Det bygges langt fra nok ladere. Det må bygges 1600 hurtigladepunkter bare i 2019, viser våre beregninger. Det er like mange hurtigladere som det finnes i dag til sammen, sier han.  

Nullmoms på hjemmelader og parkeringsplasser med ladepunkter 

- I tillegg må vi få på plass strenge krav om ladeplass til parkeringsplass i alle nybygg. NAF har også tatt til orde for å på plass få et momsfritak på hjemmeladere slik at de som har muligheten kan installere effektiv og trygg lading hjemme, sier Sødal.  

 

Fakta:

  • Fra Jan-mai 2018 er det solgt 16 153 elbiler. Tall fra OFV.  
  • 47,6 prosent svarer at rekkevidde eller lading er hovedhinder for å kjøpe elbil neste gang de skal kjøpe bil. Landsrepresentativ undersøkelse utført 15. mai, av InFact på oppdrag fra NAF, 1334 intervjuer hvorav 1009 der husholdningen eier, leier eller disponerer bil