NAF forventer at regjeringen i årets statsbudsjett bruker avgiftssystemet til å stimulere til at vi får nyere, tryggere og mer miljøvennlige biler på veiene. – I fjor ble det tatt viktige steg i riktig retning, men det er fortsatt mye å gå på før 2015-forliket på bilavgifter blir oppfylt. Nå må vi få det grønne skiftet i bilparken som vi venter på, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF, Norges Automobil-Forbund.

Utslipp, ikke motorkraft

I fjor ble engangsavgiften kraftig redusert for biler med mye motorkraft, men lave utslipp. Det er varslet endringer også i år.

-Skal vi nå målene for kutt i klimagasser fra veitrafikken må regjeringen gjøre det enkelt for folk å velge miljøvennlig. Det bør være bilens utslipp og bruk som bestemmer avgiftsnivået, sier Skjøstad.

Gammel bilpark

Norske biler er i snitt over 19 år gamle når de vrakes. Det det betyr at det er mange gamle, trafikkfarlige og forurensende bilene på veiene.

-Det bør i det minste innføres et tilskudd for vraking av de eldste og minst miljøvennlige bilene, slik regjeringen åpner for i bilavgiftsforliket, sier Skjøstad. – NAF ønsker en dobling av vrakpanten fra de blå-blå, slik de rødgrønne gjorde da de satt i regjering.

Veiprising

Økt veibruksavgift på 15 øre for bensin og 35 øre for diesel skal veies opp av redusert årsavgift, økt pendlerfradrag og rundt 10 % lavere bomsatser enkelte steder. Det har blitt fremstilt som lettelser på tilsammen 1 milliard kroner til landets bilister. Men fordelt på 2,6 millioner personbiler i Norge, utgjør det kun 385 kr pr bil.

- Det er bra at Regjeringen senker årsavgiften og bompengesatsene, men økte drivstoffavgifter rammer like fullt distriktene, sier Skjøstad. - Regjeringen må ta veiprising på alvor og utrede mulighetene for et mer helhetlig og treffsikkert system.

-Dette er hverken et grønt skifte eller til gavn for de som ikke har noe alternativ til bilen på sine hverdagsreiser, sier Skjøstad.

Har kuttet reisefradraget før

Rundt 125 000 pendlere har mistet reisefradraget med regjeringens siste tre budsjetter. Nå er det varslet at satsene vil øke, men for den enkelte er det snakk om noen hundrelapper.

-Reisefradraget er viktig for å opprettholde mobilitet i distriktene, og det gir folk tilgang på et større arbeidsmarked. At det nå økes igjen skulle bare mangle. Det betyr mye for de som allerede er presset av høye priser på bolig og transport, sier Skjøstad.