Årsaken til at staten får inn mindre penger fra bilavgifter er politisk vilje til å bruke avgiftssystemet for å nå klimamål og bedre sikkerhet på norske veier. Dette er en villet utvikling om ble startet av den rødgrønne regjeringen og som har fortsatt under de blåblå. Og NAF har hatt en sentral rolle i denne utviklingen. På disse årene har bilene blitt 50 000 kroner billigere i snitt.

  • Resultatet er oppløftende: Færre dør på norske veier og utslippene går kraftig ned.

Frukten av jevn jobbing siden 2007
NAF har siden 2007 jobbet for et avgiftssystem som skal gi norske forbrukere sikre og miljøvennlige biler uten at det svir for mye i lommeboka:

  • Billigere trafikksikre biler - dreie avgiftene så vekt får mindre å si fordi sikkerhetsutstyr øker bilens vekt.
  • Billigere biler med lavt utslipp – det skal lønne seg å velge miljøvennlig.

Med den rødgrønne regjeringen startet omleggingen av engangsavgiften, hvor det gradvis ble lagt stadig større vekt på hvilket utslipp bilen hadde fremfor hva som var under panseret. Bilistene har svart ved å kjøpe renere og mer trafikksikre biler.

Den blåblå regjeringen har videreført denne linjen, og det er vi glade for. Vi ser at vi allerede nå er i ferd med å nå klimamålet om at nybilparken bare skal slippe ut 85 gram CO2 i snitt fra nye biler som kommer på norske veier – og det tre år før tiden! Et meget ambisiøst mål har blitt nådd i rekordfart.

Vrakpanten gjenstår
De blåblå har også gjort gode grep når det kommer til å senke omregistreringsavgiften. Flere har derfor fått muligheten til å kjøpe seg en nyere og sikrere bruktbil.

Det vi savner nå er å få doblet vrakpanten for vanlige personbiler, slik de rødgrønne gjorde. Selv om nybilsalget skal være nullutslipp i 2025, så vil fortsatt en stor del av den total bilparken være vanlige bensin- og dieselbiler. De vil stå for en stor andel av utslippet. Det kan reduseres med en kjappere utskifting av bilparken, og en solid vrakpant er avgjørende for å få til det.

Ikke vondt og vanskelig å nå klimamål
Regjeringen har forpliktet Norge til kraftige klimakutt de neste årene, og da er det helt riktig å bruke bilavgiftsystemet for å oppmuntre folk til å velge så rene biler som mulig. Historien har vist at det ikke behøver å være vondt og vanskelig for folk å gjøre gode valg så lenge politikerne legger opp til det.

I tillegg får flere muligheten til å kjøpe seg en trafikksikker, moderne bil. Dermed slår man to fluer i en smekk, nemlig å kjøre sikkert med familien samtidig som man bidrar til å redde klimaet.

Figur: CO2-utslippet har gått kraftig ned siden omleggingen av avgiftene startet i 2007.