– Undersøkelsen viser at 1 av 6 bileiere bruker dekkhotell, sier Jan Ivar Engebretsen, kommunikasjonsrådgiver i NAF.

I byområdene bygges det boliger med lite lagringsplass. Dermed øker behovet for å lagre hjulene et annet sted.

– Dekkhotell er praktisk, men krever mer planlegging. Mange havner i en kinkig situasjon når snøen faller og vinterdekkene fortsatt er på hotellet, sier Jan Ivar Engebretsen. – Derfor er det viktig å følge med på langtidsvarselet så man får lagt om i tide. Hver høst må NAF Veitjeneste berge bilister som har prøvd seg på glatta med sommerdekk på vei til dekkhotellet, sier Engebretsen.

De fleste kan skifte selv
Spørreundersøkelsen som er utført av Infact, viser også at 18 prosent ikke har helse til å skifte hjul selv. Svært få oppgir manglende kunnskap som årsak til at de velger dekkhotell.

– Hovedgrunnen til at resten ikke bruker dekkhotell er at de klarer det fint selv. Og damene mener de er like flinke som mennene, sier Engebretsen. – Men bildet endrer seg når vi spør om hvem som faktisk skifter hjulene selv. Tre av fire menn oppgir at de gjør det, mens en av tre damer svarer det samme, fortsetter han.

Fortsatt skifter de fleste hjulene selv
Over halvparten av bileierne skifter hjulene selv. I tillegg til kjønnsforskjellen er andelen som skifter hjulene selv lineært med alder.

– Færrest skifter selv i Oslo. Fire av ti i hovedstaden gjør hjulskiftet selv. I Nord-Norge derimot skifter to av tre selv, forteller Jan Ivar Engebretsen.

Av de som ikke skifter hjulene selv, er det familien som i størst grad skifter for dem, mens en av fire har avtale med verksted. I tillegg oppgir to av ti at de får skiftet hjulene hos merkeforhandler.