I Norge ble reglene skjerpet fra mai 2013, og det er bare tillatt å røre telefonen for å starte og avslutte en samtale. I tillegg må telefonen stå i en holder.

Ingen land i Europa, med unntak av Sverige, tillater at bilføreren bruker mobil med mindre den er koblet til håndfri betjening. Det utelukker dermed alt annet enn tale. Hendene på rattet, med andre ord.