– Med dommen i Høyesterett er det slått fast at det kan man. Dette gjør det langt enklere for forbrukerne på flere områder enn bruktbilkjøp, sier Jens Christian Riege, NAF-advokaten som førte saken.

NAF-medlemmet Kjell A. Akerholt kjøpte for noen år siden en bruktbil av et dødsbo. Forrige eier hadde før dette fått skiftet bilens registerreim hos et merkeverksted.

Endte med motorhavari

Etter noe tid opplever Akerholt et motorhavari. Det har vært en diskusjon om årsaken til havariet, og saken havner i retten.

Lagmannsrettens mener det var gjort feil under skifte av registerreimen, og at det er årsaken til det kostbare motorhavariet.

Spørsmålet var om Akerholt kan kreve erstattet reparasjonskostnadene på over 77.000 kroner av verkstedet, eller om han må fremme kravet mot dødsboet han kjøpte bilen av, som igjen må fremme kravet mot verkstedet.

- Nå er det slått fast at man kan gå direkte på verkstedet som har gjort feilen. Dette er det enkleste både for kjøperen av bilenog selgeren. Verkstedet får på sin side ikke noe større ansvar med dette, sier Riege.

450.000 bruktbiler i året

Årlig selges det 450 000 bruktbiler i Norge. Hvor mange som omsettes mellom privatpersoner, vet man ikke, men et anslag er rundt 150 000. Nå får alle disse en bedre løsning om det viser seg at det er noe å klage på av utført arbeid på bilen i ettertid.

-  Det å kunne reklamere direkte til de som har gjort feilen, er den klart mest rasjonelle måten å løse dette på, mener Riege. 

Konsekvenser for langt mer enn bruktbilkjøp

Dommen i Høyesterett får konsekvenser for langt mer enn kjøp av bruktbil mellom privatfolk. Alt kjøp og salg av det som kalles løsøre vil omfattes av dette. Det vil si at kjøper du f.eks. en båt og dettidligere er gjort en dårlig utført jobb på den, har du anledning til å klage direkte til den som gjorde arbeidet. 

Ikke første gang i Høyesterett

NAF har også tidligere kjørt saker til Høyesterett for medlemmer. I juni 2013 slo Høyesterett fast at NAF-medlemmet Bror Steiner kunne klage på en dårlig utført rustreparasjon selvom reklamasjonsfristen hadde gått ut.

NAF bistår rundt 25.000 medlemmer i løpet av året med mindre og større saker. Problemer etter bruktbilkjøp er de soleklart vanskeligste sakene. Det viser tall fra både NAF og Forbrukerrådet.