Vi følger denne saken tett i dagene fremover. Advokat fra NAF er Jens Christian Riege (bildet). Rettssaken er nå i gang.

NAF-medlemmet Kjell A. Akerholt kjøpte for noen år siden en bruktbil av et dødsbo. Forrige eier hadde før dette fått skiftet bilens registerreim hos et merkeverksted.

Etter noe tid opplever Akerholt et motorhavari. Det har vært en diskusjon om årsaken til havariet, og saken havner i retten.

Lagmannsrettens mener det var gjort feil under skifte av registerreimen, og at det er årsaken til det kostbare motorhavariet.

Spørsmålet er om Akerholt kan kreve erstattet reparasjonskostnadene på over 77.000 kroner av verkstedet, eller om han må fremme kravet mot dødsboet han kjøpte bilen av, som igjen må fremme kravet mot verkstedet.

NAF og bilbransjen uenige 

Høyesterett skal ta stilling til om kjøpsloven § 84 annet ledd gir en såkalt direktekravsrett, eller om denne bestemmelsen kun gir en rett til å gå på tidligere yrkesselgere (altså bilforhandlere). NAF og bilbransjen er uenige om hvordan loven skal forstås på dette punktet. Kjøpsloven regulerer salg mellom private. Hadde bilen vært kjøpt gjennom forhandler ville Akerholt som ny eier kunnet fremme krav også mot tidligere yrkesutøvere som har gjort noe med bilen. Det vil si ikke bare tidligere yrkesselgere, men også verksteder og annet. 

Høyesterett skal også ta stilling til NAF-medlemmet har en slik direktekravsrett på ulovfestet grunnlag. Det vil si på basis av regler utviklet gjennom blant annet rettspraksis.

Ikke større ansvar for verkstedet

NAF mener at man har hjemmel for slik direktekravsrett, både etter loven og etter ulovfestet rett, og at det er gode grunner til en slik rett.

Verkstedet får ikke noe større ansvar for det de har gjort ved at ny eier får en slik direktekravsrett. Dessuten vil det være ressursbesparende å kunne gå rett på den som er ansvarlig for forholdet, i stedet for å gå via en «mellommann».

Bileier og NAF-medlem Bror Steiner kan juble. Høyesterett slår fast at bilforhandleren må utbedre den mislykkede rustreparasjonen etter reklamasjonsfristen.

Uavhengig av utfallet er det viktig å få en avklaring, da dette er en ganske praktisk problemstilling. Det selges tusenvis av bruktbiler mellom private i løpet av et år, og det er ikke uvanlig at ny eier opplever problemer knyttet til tidligere verkstedsbesøk.

Onsdag 21. mars møttes partene i Høyesterett. Jens Christian Riege fra NAF er Kjell A. Akerholts advokat.

Ikke første gang i Høyesterett

NAF har også tidligere kjørt saker til Høyesterett for medlemmer. I juni 2013 slo Høyesterett fast at NAF-medlemmet Bror Steiner kunne klage på en dårlig utført rustreparasjon selvom reklamasjonsfristen hadde gått ut.

NAF bistår rundt 25.000 medlemmer i løpet av året med mindre og større saker. Problemer etter bruktbilkjøp er de soleklart vanskeligste sakene. Det viser tall fra både NAF og Forbrukerrådet.

Få hjelp av NAFs team av bilbergere, advokater og bileksperter du også!

Bli medlem i dag