Salt er en viktig næringskilde for elg og andre hjortedyr. Om vinteren er salt en mangelvare i naturen, og dyrene trekker da til saltede veier for få næring.

- I og ved saltede veier er det all grunn til å følge ekstra nøye med, mener Sødal

Kalde vinterdager gjør også at dyrene har større behov for å bevege seg, rett og slett for å holde varmen. Dyp snø i skog og mark, gjør at brøytede veier er innbydende fordi det er lettere å ta seg frem der. Høye brøytekanter kan føre til uventet oppførsel fra dyrene, som kan hoppe over brøytekanten og ut i veien for så å bli skremt av bilen. Da kan den finne på å løpe bortetter veien, i stedet for å klatre over brøytekanten på den andre siden.

- Brems ned til lav hastighet og la dyret finne et egnet sted for å komme seg ut av veibanen. Elgen kan gjøre raske retningsendringer i en slik situasjon, så vær oppmerksom, rådgir Nils Sødal.

Mange høytrafikkerte veistrekninger har viltgjerder, men det er ikke alle. Noen steder er også terrenget langs veiene godt ryddet slik at det er lettere for bilistene å se dyrene før det er for sent.

- Ikke alle steder er like oversiktelige og siden dyrene også vandrer mer langs veiene når det er mye snø, er det all grunn til å være ekstra påpasselig nå, avslutter Sødal.

Tips for å unngå påkjørsel:

 • Over 5 000 elg, hjort og rådyr blir kjørt ned og drept hvert år. Risikoen for å møte vilt på ville veier er høy hele året.
 • Hjortedyr kommer sjelden alene
 • Om vinteren oppsøker dyrene brøytede veier
 • I mai-juni støter elgkua bort sine ettårskalver, noe som øker vandringen
 • Om høsten gjør bærplukkere og jegere at dyrene beveger seg mer
 • I grålysningen og skumringen beveger dyrene seg mellom hvile- og beiteplass
 • I dagene etter store snøfall trekker gjerne dyrene ut i veien

Dyret kommer alltid brått på

 • Varselskiltet varsler en reell fare. Det at du ikke har møtt vilt på ville veier på lang tid gir ingen trygghet, men heller økt sannsynlighet for at det er din tur.
 • Å holde fartsgrensa kan faktisk være for høy fart. Treffer du dyret med bare 10 km/t lavere fart, kan det redde liv.
 • Senker du farten fra 80 til 70 km/t reduserer du risikoen for ulykke med 50 % (TØI)
 • Dyrene bruker ikke refleks, du vil derfor ikke oppdage dyrene i sidesynet. Du må søke med blikket i sideterrenget. Se etter spor i snøen.
 • De kommer sjelden alene, kommer ett så se etter de andre
 • Ha alltid ren og klar frontrute, samt riktig justerte lys 

Ved ulykke

 • Ta på refleksvest og sikre skadestedet.
 • Ring politiet på 02800. (Ved personskade ring 113).
 • Bruk merkebåndet og marker stedet dyret forlot veien.
 • Følg aldri etter skadet vilt. Viltet kan angripe, og dine spor kan ødelegge for søkshunden.

Ansvar

 • Du plikter å varsle om påkjørsel av dyr, selv om du tror det er uskadd.
 • Du risikerer avkorting på forsikringen og bonustap om ulykken ikke rapporteres og registreres.
 • Skadde dyr lider. Sørg for at dyret blir funnet så raskt som mulig.
 • Avliv aldri et større dyr. Den avgjørelsen skal tas av viltnemnda eller politiet.