- At Nye Veier prioriterer å bygge ut disse strekningene først er et resultat av faglige vurderinger i stedet for politiske hilsner hjem. Vi er svært glade for å se at det er de farligste veiene som blir tatt først, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i Norges Automobil-Forbund.

Fanesak

Etableringen av et statlig veiselskap har lenge vært en NAF-fanesak. Allerede i 2014 la NAF, som representerer 500 000 trafikanter, frem sin modell for finansiering og utbygging av riksveiene.

- Vei- og baneutbygging har i årtier vært preget av for lang planlegging og stykkevis utbygging. Nå er retningen og de økonomiske rammene gitt av Stortinget, men det er opp til fagmiljøene å prioritere pengebruken, sier Sagedal.

Ikke avhengig av årlige bevilgninger

NAF mener det er viktig at de store prosjektene ikke skal være avhengige av årlige bevilgninger.

- Dette sikrer oss mer vei for pengene og at veistrekninger får sikker finansiering for helhetlige prosjekter, sier Sagedal i en kommentar.

De fem prosjektene er:

  • E18 Tvedestrand – Arendal
  • E18 Langangen – Dørdal
  • E6 Kolomoen – Moelv
  • E6 Trøndelag
  • E39 Kristiansand – Ålgård/Sandnes