– Regjeringen foreslår en tredobling av CO2-avgiften på bensin og diesel. Det er et usosialt forslag som NAF selvsagt ikke vil støtte. Med regjeringens planer vil det koste rundt 200 kroner mer enn i dag å fylle tanken, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF.

I dag utgjør avgiftene til staten allerede rundt sju kroner literen.
NAFs reaksjoner ble omtalt i Nettavisen da klimaplanen ble lagt frem. 

Gulerøtter ikke pisk

Med en tredobling av CO2-avgiften vil prisen på en liter bensin øke med 4,09 kroner per liter. For diesel vil det øke med 4,55 kroner literen. Med dagens priser ville Regjeringens nye avgifter på drivstoff gi en literpris på rundt 20 kroner literen for bensin og diesel.

NAF mener politikerne burde ta lærdom av bompengeopprøret, og ikke legge store avgiftsøkninger på vanlig folk.
– Bompengeopprøret viste at økte avgifter ikke er en farbar vei for å få folk med seg på en god klimapolitikk. Klimapolitikken krever gulrøtter, ikke pisk. Forslaget er helt uakseptabelt. Dette er noe NAF vil kjempe mot, på vegne av våre nær 500 000 medlemmer, sier Ryste.

Må jobbe sammen

Norske politikere har vedtatt et mål om at alle nye biler som selges skal være nullutslippsbiler innen 2025. I desember 2020 gikk hver 3. nye bil som ble solgt på strøm.
- Denne utviklingen har Norge fått til uten store protester og splittelser. Utslippene fra bilparken skal ned. Men å pålegge de som ikke har råd eller praktisk mulighet til å skaffe seg elbil stadig større byrder vil oppleves urettferdig og usosialt. Skal klimaproblemet løses må vi jobbe sammen, ikke mot hverandre, og politikken må oppleves rettferdig, sier Ryste.

Din sak er vår sak!

Vi kjemper for at du skal kunne reise enklere, rimeligere og tryggere.

Få mer informasjon