Det finnes nærmere 400 000 elbiler i Norge, og i sommer skal halvparten av dem på veiene. Det viser en ny undersøkelse fra NAF.
– Det kommer til å bli en sommer med kø og kaos ved hurtigladerne. Det er for få hurtigladere langs norske veier. Bare i år kommer det rundt 100 000 nye elbiler på veiene, samtidig som vi mangler 1 100 hurtigladere, sier senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, Nils Sødal.

NAF presser på myndigheter og ladeoperatører

Sødal sier at ladekø er i ferd med å bli ett av de store problemene langs veiene.
– Vi følger dette opp og presser både myndigheter og ladeoperatører. Stortinget har i to omganger bedt regjeringen om å ta tak i problemet, men foreløpig er det lite vilje til å ta tak, så vi fortsetter å presse på, sier Sødal.
NAFs råd til elbilister er å lade når du kan, ikke bare når du må.
– Skaff deg om mulig litt strøm om natten og når bilen står stille, sier han.
– Noen steder finnes det såkalte destinasjonsladere, på handlesentre, hoteller og butikker. Slike ladepunkter er ikke så raske som hurtigladere langs veiene, men de er raskere enn vanlige stikkontakter, sier Sødal.

Lad på utfartsparkeringer

Mange velger å gå lengre turer på norgesferien. Da er det en ypperlig anledning til å lade bilen om det er mulig.
– Stadig flere utfartsparkeringer har fått ladere. Så det er verdt å sjekke ut om du kan lade bilen der du skal stå en stund, avslutter Nils Sødal.

Om tallene:

I undersøkelsen, som er gjennomført av Norstat for NAF i juni 2021, sier 87 prosent at de skal tilbringe ferien i Norge. Tre av fire av disse, 73 prosent, sier de skal bruke bil i sommer. Omlag 14 prosent av de som skal reise med bil i den samme undersøkelsen sier de skal reise med elbil, som stemmer godt overens med at rundt 13 prosent av den norske bilparken er helelektrisk (SSB). Svarene bygger på en spørreundersøkelse blant 1001 personer.