Tesla selger godt i Norge, og snart kommer nye Model 3 på markedet. Men henvendelser til NAF viser at Tesla sliter med å ivareta kundene i etterkant av salget.

Medlemsorganisasjonen NAF har mottatt mange henvendelser fra frustrerte Tesla-kunder som har opplevd lang ventetid på reparasjon og service hos Tesla. De opplever at det tar svært lang tid å få time for service eller reparasjon. Erfaringene viser også at bilen blir stående uforholdsmessig lenge på verkstedet for å få gjennomført service eller reparasjon.

Høyt opp på klageliste

Tesla Owners Club Norway bekrefter til NAF, de samme erfaringene som våre medlemmer har. I tillegg har vi registrert at Tesla kom svært høyt opp på klagelisten til Forbrukerrådet i 2018. En fjerdeplass på Forbrukerrådets klageliste er oppsiktsvekkende tatt i betraktning Teslas markedsandel.

Tesla-kundene er avhengig av at verkstedet har den rette kompetansen og tilgang på programvare, søkeverktøy og deler som er tilpasset deres bil.

Øker serviceteamet

NAF har tatt problemet opp med Tesla. I et brev til Tesla 8. februar i år, spør vi hvilke tiltak Tesla vil iverksette for å øke kapasiteten på verkstedtjenestene og bedre tilbudet for Tesla-kundene.

I svar til NAF skriver Tesla at de har iverksatt flere tiltak for å bedre tilbudet til kundene. De har doblet serviceteamet i 2018 og vil fortsette å rekruttere flere nye ansatte i 2019. De vil også åpne nye servicesentre i Sarpsborg og Åsane i Bergen, og øke kapasiteten på en del av de andre servicesentrene. De har også fått tillatelse av Vegvesenet til å sette i gang en prøveordning som gjør at de kan utvide servicetilbudet på de rullende verkstedene.

NAF vil følge saken videre på vegne av våre medlemmer og holde et øye med markedet for å se om de konkrete tiltakene gir en bedring for Tesla-kundene i 2019.