Det er første gang NAF deltar på Arendalsuka som varer fra onsdag 7. til tirsdag 13. august. Mandag 12. august kommer NAF-leder Stig Skjøstad til å være der og på den måten skal vi få frem NAFs ønske om å sette fokus på folks hverdagsreise som et innspill i både samferdselsdebatten og miljødebatten.

Hverdagsreisen og nullutslippsbiler

Standen vil få besøk av kjente og mindre kjente politikere som vil registrere seg på hverdagsreisen.no og utfra dette ta stilling til om de bør satse på en elbil eller hydrogenbil. Deretter får politikerne anledning til å teste nye elbiler fra Tesla og Nissan og hydrogenbiler fra Mercedes og Hyundai.

Møteplass innen politikk, samfunns- og næringsliv

Arendalsuka er en åpen møteplass hvor nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og møter folk for debatt og utforming av politikk.