NAF har satt et solid fotavtrykk på bilavgiftene. Det har faktisk blitt flere titalls tusen kroner billigere å kjøpe seg ny bil i Norge de siste ti årene. Dreiningen fra avgifter som bestemmes av det som er i motorrommet til det som kommer ut av eksosrøret, har hatt god effekt både på folks lommebok og utslippene fra bilene. 

Utslippsmål er rammen

Regjering og Storting har satt noen rammer som gir føringer for hvordan NAF mener bilavgiftene bør være. Mål for utslipp er et av dem. For ti år siden var det gjennomsnittlige utslippet fra biler i Norge 160 gram CO2 per kilometer. Så ble det satt et hårete mål om at alle nye biler skal ha et gjennomsnittlig utslipp på 85 gram CO2 per kilometer innen 2020.

Umulig, sa noen. Helt mulig, sa NAF – så lenge avgiftene legges opp på en god måte. Og det fikk vi til. Med det resultatet at målet har blitt nådd allerede i år - nettopp fordi bilavgiftene premierer biler med lavest utslipp. Det viser hvor viktig avgiftspolitikken er for å stimulere bilkjøperne til å velge biler med lave utslipp. Dette har ikke vært vondt og vanskelig for folk, og det er nettopp det NAF er opptatt av. 

Ledestjernen i NAFs arbeid med bilavgifter er utslipp. Derfor er det helt naturlig at elbiler ikke har avgifter. I tillegg er det viktig med ekstra gulrøtter for å få folk til å satse på noe nytt og fremmed. Elbil-suksessen kombinert med lavere utslipp fra tradisjonelle biler, har gjort at vi kommer i mål. 

Null utslipp fra nye biler i 2025

Men det er også satt nye mål for utslipp fra transport. I 2030 skal utslippene fra transport være redusert med 40 prosent. Og Stortinget har bestemt at alle nye biler som skal selges i 2025 ikke skal slippe ut noe som helst. Dette er rammene vi har å jobbe innenfor. Det går ikke an å lukke øynene og håpe på at det går over. 

Derfor er elbilene viktige. Og det er ikke sånn at elbil er så annerledes enn andre biler. Det er bare noe annet som driver bilene fremover enn det vi er vant med. Utviklingen går fort, men fremdeles mangler det noe, og det er modellutvalg. De store elbilene som passer for alle i hele landet, kommer om noen år.

«Tesla-skatten» er uheldig

Derfor er det uheldig at regjeringen foreslår det som kalles «Tesla-skatten» som vil gjøre større elbiler dyrere enn de bør være. Det vil gå ut over alle som har behov for biler i SUV-klassen, og det vil gå ut over alle som er avhengige av bilen i hverdagen. For dersom ikke regjeringen klarer kutte i klimautslippene fra transport så tror vi at de vil legge sterke restriksjoner på de som fremdeles har en fossil bil. Derfor er ingen NAF-medlemmer tjent med at NAF ikke fortsetter å jobbe etter prinsippet: jo lavere utslipp, jo lavere avgift.