Elsykkelsalget dobler seg for hvert år som går, og de som bruker elsykkel i hverdagsreisen sykler dobbelt så langt og dobbelt så mye som andre syklister. Derfor starter NAF nå elsykkelberging i Oslo, Asker og Bærum. 

– Går du tom for strøm er en elsykkel tung å komme seg videre med. Den blir tung å tråkke og veier mye. Derfor tester vi nå ut om det er behov for veihjelp til elsyklistene, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Salget av elsykler har eksplodert 

I 2014 ble det solgt 10 000 elsykler i Norge. Dette doblet seg i 2015 og det ligger an til nok en dobling i år, nemlig 40 000. Undersøkelser viser at de som har elsykkel sykler lengre strekninger og bruker sykkelen til mer i hverdagen enn andre syklister.

- Elsykkelen gir en ny mulighet for effektiv og miljøvennlig bytransport. Den brukes på lengre strekninger og er tyngre enn en vanlig sykkel, så vi tror at flere vil ha behov for hjelp ved punktering, tomt batteri og andre årsaker. Derfor vil alle våre medlemmer med veihjelp i Asker, Bærum og Oslo, få hjelp også med elsykkel, sier Inger Elisabeth Sagedal.

Egen sykkelbergingsbil og elmotorsykkel

To av NAFs veipatruljebiler og en elektrisk motorsykkel skal bistå medlemmer som har problemer med elsykkelen. Særlig motorsykkelen kommer seg raskt frem siden den kan kjøre i kollektivfeltet.

- Punktering hjelper vi til med på stedet. Der har vi en helt egen teknikk med en slange som er lett og rask å montere. Har du tomt batteri, vil vi transportere sykkelen enten til jobben eller hjem. Ved annen driftstans hjelper vi deg med å få sykkelen på et verksted, opplyser Sagedal.

NAF tester ut elsykkel-berging i Asker, Bærum og Oslo der vi har litt over 70 000 medlemmer. Av disse har om lag 80 prosent medlemskap med veihjelp. Er behovet der, er dette et tilbud som vil fortsette og kan også overføres til andre deler av landet.