Praksisen rundt bompenger har vært at det fylket hvor bompengene skal kreves inn, også må stille garanti for lånet som må tas opp for at veien skal bygges. Denne praksisen stammer fra den gang bompengefinansiering var et unntak og noe lokale politikere jobbet gjennom for å «snike i køen» med sitt veiprosjekt.

De siste tiårene har bompengefinansiering utviklet seg til å bli hovedregelen og ikke lenger et unntak. NAF har derfor ment at staten må ta ansvaret for milliardlånene som gjelder utbygging av riksveier.

Nå skal dette komme på plass.

  • Det er staten som eier riksveiene og det er staten som legger rammene for bompengeinnkreving. Da er det bare rett og rimelig at det er staten som skal være garantist for hva dette koster, selv om de sender store deler av regninga til bilistene.
  • Når dette er gjennomført så forventer vi at bompengeselskapene ser på muligheten for å reforhandle lånene og få ned rentekostnadene. Det må igjen føre til lavere takster.
  • NAF har også etterlyst et bompengeregnskap slik at totalbildet av bompengeinnkreving kommer tydeligere frem. Når staten skal stå som garantist for bompengelån på riksveiene så vil det nok være en større interesse fra deres side for å få frem denne helheten. Kanskje vil garantiansvaret også føre til at iveren etter å ta opp bompengelån dempes.
  • Nå er det viktig at opposisjonen følger opp dette slik at ikke vedtaket bare ender opp i en skuff i departementet. NAF skal i alle fall følge godt med på dette, slik vi har gjort i årevis.