Trafikkulykker rammer den enkelte, familie, nærmiljø og samfunnet.  

Heldigvis har ulykkestallene gått nedover. Fra 1970, hvor 560 personer omkom, er det nå i overkant av 100 personer som dør i trafikken hvert år. Det er likevel for mange. NAF jobber for at nullvisjonen skal bli en realitet.  

NAF bidrar i nærmiljøet 

Trafikksikkerhet er ikke bare en bevisst sjåfør i en trygg bil. Det handler også om trygg utforming av veien, om sykkelveier, om belysning og vinterdrift, om barns skolevei. Om å bli sett i mørket.  

NAF jobber aktivt for at du skal ferdes trygt. Gjennom kurs for sjåfører, via vår avtale med Statens Vegvesen om drift av øvingsbanene rundt om i Norge, til trafikkopplæring i barnehager.  

Frivillige over hele Norge 

Mye av dette skjer i regi av NAF der du bor. Med frivillige over hele landet er vi tilstede for at det skal være tryggere å ferdes i trafikken: Vi er ute og deler ut reflekser om høsten, lærer barnehagebarn om trafikksikkerhet, og hjelper skoler med sykkelopplæringen hver vår. 

Gjennom opplegget «Sikker på sykkel» lærer hvert år mange tusen skolebarn trafikkregler og får øve seg på sykkelferdighetene. Over 40  000 barn deltok i 2018.  

En del av medlemskontingenten din går til det frivillige arbeidet i NAF.

 

Uhell skal ikke bli til ulykke 

I tillegg har vi et omfattende samarbeid med Trygg Trafikk, Statens vegvesen og andre. Vi jobber med myndighetene og bidrar med innspill til vei-utforming, såkalt «tilgivende vei». Målet er at veiens fysiske utforming skal beskytte trafikantene slik at et uhell ikke blir til en ulykke. 

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttje...

Viktig del av føreropplæringen 

På oppdrag fra Statens vegvesen drifter vi øvingsbaner over hele landet. Dette er en sentral del av føreropplæringen, og alle som tar førerkort er innom NAFs øvingsbaner.  

Hvert år i september åpner vi banene for alle, både medlemmer og andre, på «Åpen Dag». Da kan du føle på hvordan bilen din oppfører seg på glatt føre. Det du lærer kan redde livet ditt. Bli med på neste åpen dag! 

«NAFFEN» i barnehagene 

Hvert år sender vi ut pakker med «NAFFENS trafikkboks» til barnehager rundt i landet. Boksen inneholder et pedagogisk opplegg som kan gjennomføres i barnehagen. Ved å starte opplæringen tidlig ønsker NAF å bidra med å forme barnas atferd og holdninger i trafikken, som de kan ta med seg videre når de blir større.

Vil du vite mer om NAF?