Gjennom dagen blogget NAF slik at også de som ikke deltok kunne følge med. Om lag 200 var innom bloggen i løpet av dagen.

Les bloggen fra NAF-konferansen 2012