Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen inviterte NAF til sitte på i bilen sin i en times tid fra Åkersvika og nordover på E6. NAF-sjef Stig Skjøstad og kommunikasjonssjef i NAF, Inger Elisabeth Sagedal, benyttet anledningen til en god diskusjon om alt fra innfartsparkering, veifinansiering til tungbilopplæring og bilavgifter.

Norske trafikanter fortjener bedre veier

NAF har lagd sin egen løsning på hvordan utbygging og finansiering av norske veier og jernbane må være. En halv million NAF-medlemmer og andre trafikanter fortjener bedre og sikrere veier. Utfordringene samferdselsministeren kommer til å se på sin tur langs E6, vil vise at det kreves en helt ny måte å bygge veier på i Norge.

Langsiktighet og uavhengighet fra de årlige budsjettene er nøkkelord. Et eget utbyggingsselskap med sikker finansiering over tid er avgjørende. Regjeringen skal ha på plass et utbyggingsselskap, men fortsatt er det uklart hvor pengene skal hentes fra. NAF mener de kan hentes fra deler av utbyttet til oljefondet.

Storbyene kveles uten innfartsparkering

Storbyene sliter med stadig økende trafikk og lengre køer. NAF benyttet anledningen i bilen i dag til å snakke varmt om en helt egen løsning for innfartsparkeringer.

Rundt de store byene må det bygges ut store parkeringsplasser der man kan sette fra seg bilen trygt for så å ta bussen inn til sentrum. Dette krever blant annet sammenhengende kollektivfelt. Parkeringsplassene skal ligge langs hovedveiene og skiltes med sanntidsinformasjon om hvor lang tid man bruker med buss kontra bil. Da kan trafikatene ta et valg der og da om de vil velge å parkere bilen. I og med at det vil ligge flere p-plasser på veien inn mot byene, er det også flere muligheter til å ta valget.

Fortsette omleggingen av bilavgiftene

Gjennom flere år har NAF vært med på å vri bilavgiftene bort fra å legge avgift på det som er i motorrommet til det som kommer ut av eksospotta. Dette har ført til at biler i snitt har fått 40 000 mindre i engangsavgift. Denne jobben må fortsette. Lave utslipp må premieres og det må bli rimeligere å kjøpe seg en ny og sikker bil.

Selv om det ikke er Samferdselsdepartementets område, valgte NAF å løfte dette fordi det er viktig for trafikksikkerhet og miljø. Fortsatt fordel for elbil, men vel så viktig mer lette til ladbare hybrider, var også et viktig tema på bilturen.

Sikrere tungtransport

Gode å sikre tungbilsjåfører er viktig for trafikksikkerheten langs norske veier. Færre og færre tar tungbilopplæring i Norge fordi norske sjåfører blir utkonkurrert av utenlandske sjåfører. Dette er bekymringsfullt og er noe samferdselministeren bør se nærmere på.

Det samme gjelder tungbilsjåfører på glatt føre uavhengig av nasjonalitet. For bedre trafikksikkerhet, lanserer NAF derfor et forslag om obligatorisk glattkjøringskurs for alle tungbilsjåfører.