NAF tok opp vedlikehold av fylkesveier, bilavgifter og bompenger med statsråden. 

- Både NAF og Frp leter etter løsninger på bompengesituasjonen, og NAF oppfordrer Frp til å støtte en utredning av såkalt veiprising til erstatning for alle bilrelaterte avgifter, for å se om det kan ligge muligheter der for forbrukeren som ikke er utforsket, sa Skjøstad. 

Et forslag om en slik utredning skal behandles i Stortinget over nyttår. 

Forfallet øker 

Når det gjaldt vedlikehold av fylkesvei er NAF fornøyd med at midlene til vedlikehold har økt. 

- Det er fylkesveiene som utgjør mange av våre medlemmers hverdagsreise. Derfor er det viktig at vedlikeholdet er bra, sa Skjøstad. 

Samtidig påpekte han at veksten i vedlikehold i stor grad har gått til til EU-pålagte tunnel-utbedringer, slik at forfallet har faktisk økt på de øvrige delene.  

- Felles interesser

I den nærmeste framtid kommer regjeringen til å jobbe mye med bilavgiftene. Nye biler står i fare for å bli mye dyrere, fordi EU har skjerpet inn målingen av klimautslipp fra nye biler (WLTP).  

- Regjeringen må derfor finne en måte å sy sammen de nye tallene med det norske avgiftssystemet på som ikke går ut over forbrukeren, sier Stig Skjøstad.  

Regjeringen skal også sette i gang et arbeid med hvordan bilavgiftene skal se ut i framtiden. 

- Begge deler er arbeid som NAF følger tett og som vi ønsker å ha en hånd på rattet i. Her har Frp og NAF felles interesser, sa Skjøstad i møtet.