Vi må velge de riktige tiltakene for å ivareta trafikksikkerheten og støtte oss på forskning. Dagens ordning virker ikke etter intensjonen. Erfaringene fra Sverige og Danmark viser at eldre sjåfører ikke har høyere risiko for ulykker enn andre grupper.

I Sverige er det ikke krav til helseattest. Danmark avvikler sin ordning til sommeren og NAF vil reise samme debatt i Norge. For mange eldre er bilen nøkkelen til en aktiv hverdag og sosialt liv. Det blir stadig flere eldre, i tillegg har de stadig bedre helse og er dermed gode sjåfører lengre enn tidligere.

Slik det er nå gis det et signal om at eldre bilførere er en risiko i trafikken. Det er et uheldig signal å gi oppegående og friske eldre i vårt samfunn. Dog må det fremheves at eldres mobilitet er et forsømt område, både politisk og innenfor forskningen.

NAF vil at eldre bilførere skal slippe å oppleve å bli behandlet som risikotakere. NAF vil være en aktiv bidragsyter til at en revisjon av den norske ordningen ivaretar trafikksikkerhet og eldres mobilitet.

Resolusjon vedtatt av Landsmøtet i Norges Automobil-Forbund, NAF. 
Lillehammer, 28. april 2018.