Stress i trafikken er trafikkfarlig, både for deg selv, dine medtrafikanter og veiarbeiderne. Derfor er det viktig at alle bilførere lærer seg å nyte en kø. Det er en investering for fremtiden når en står i en kø ved f.eks veiarbeid. Tenk deg hvor fin den veien er neste gang du kjører der.

- NAF oppfordrer bilistene til å holde køen og bidra til jevn hastighet som gir bedre trafikksikkerhet. En sterk oppfordring til bilistene er at de tar hensyn til veiarbeiderne. De er der for at vi bilistene skal få bedre og sikre veier, sier Jan Ivar Engebretsen, kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Det er viktig å planlegge kjøringen, lese trafikkbildet og holde jevn hastighet. I trafikken er jevn fart den beste og sikreste måten å kjøre på, miljøvennlig og økonomisk er det også. Mindre stress i bilkjøringen gir også en helsegevinst.

Lite tid å spare med økt hastighet

Man oppnår ikke mye besparelse i tid ved å øke farten, eks. fra 80 km/t til 90 km/t over en strekning på 10 km. Du kommer bare 50 sekunder raskere frem og har kanskje tatt noen sjanser i trafikken.

Tidsbesparelse pr mil
Hastighet Hastighetsøkning
  90 km/t 100 km/t 110 km/t
80 km/t 50 sek 1 min 30 sek 2 min3 sek
90 km/t   40 sek 1 min 13 sek
100 km/t     33 sek