Line Lillebø Osfoss, politisk rådgiver i NAF, deltok i Vegdebatten om trafikksikkerhet. Line er opptatt av trygge veier og har et sterkt fokus på rent sideterreng og midtdelere – såkalt tilgivende vei.

Flere skal sykle og gå

Det er dessuten en politisk målsetting om at flere i byene skal sykle og gå, hvilket bidrar til at vi må fortsette det sterke fokuset vi har på myke trafikanter og deres trafikksikkerhet. NAF ønsker en trygg, effektiv og enkel hverdagsreise for alle trafikanter enten om man bruker bil, MC, kollektiv, sykkel eller bena.

Lines motdebattanter var Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Geir A. Mo, direktør i Norsk Lastebileierforbund, og Rune Elvik, forsker ved Transportøkonomisk institutt.

Fremtidens bil

Inger Elisabeth Sagedal, NAFs kommunikasjonssjef, deltok i debatt om fremtidens biler med tittelen «Er privatbilismens tid forbi?». Hvor tar teknologien oss? Er det like vanlig å eie bil om 20 år? Og kommer vi til å kjøre den selv, eller er det den som kjører oss? Den teknologiske utviklingen går raskt, samtidig som delingsøkonomi gjør oss mindre avhengig av å eie bil for at hverdagsreisen skal fungere, spesielt i byene. Fremtidens transportløsninger og vårt fremtidige forhold til bilen ble diskutert av Holger Schlaupitz, Fagsjef for transportpolitiske spørsmål i Naturvernforbundet og Ketil Solvik-Olsen, samferdselsminister, i tillegg til Inger Elisabeth.