NAF tok opp rentespørsmålet med Møller Bilfinans og ba dem også om å endre vilkårene i leasingavtalene. Koronasituasjonen har påvirket norsk økonomi, og Norges Bank satte i vår ned styringsrenten. Flere banker fulgte etter, og dette ga forventninger hos leasingtakere om at leien ville bli satt ned i avtaler som var basert på flytende rente. 

Flere leasingtakere som hadde avtale gjennom Møller Bilfinans reagerte derfor da de fikk melding fra selskapet om at leien ikke ville bli satt ned. 

Ba om at leien ble justert

NAF tok opp saken med Møller Bilfinans i brev 3. april i år, der vi på vegne av berørte medlemmer, ba om at leien ble justert. Vi påpekte også at vi hadde mottatt eksempel på vilkår i Møllers leasingavtale som vi mente var urimelig fordi det tilsynelatende kun ga rom for justering av leien til fordel for utleier. Vi viste til at Forbrukertilsynet tidligere hadde bedt om at dette vilkåret ble endret. Her er vilkåret som NAF reagerte på: 

«Ved endringer i det alminnelige rentenivået eller på Utleiers innlån, samt ved offentlige reguleringer, vedtak eller lign., kan utleier med 6-seks-ukers varsel endre leien for å kompensere for dette.»  

Leien i leasingavtalene justert ned   

Etter at NAF tok kontakt, valgte Møller Bilfinans å sette ned renten med 0.4 prosentpoeng på privatleasingavtalene gjeldende fra 1.mai 2020. Møller har også svart NAF på spørsmålet om vilkåret i leasingavtalen og vist til at det omtalte vilkåret ble endret etter dialog med Forbrukertilsynet i desember 2018. Det nye vilkåret i leasingavtalene skal se slik ut: 

«Ved endringer i det alminnelige rentenivået eller på Utleiers innlån, kan Utleier med 6-seks-ukers varsel endre leien opp eller ned. Renteendringen vil være lik for øvrige privatleasing-kontrakter og for øvrige sammenlignbare lånekontrakter inngått i samme periode.» 

Fortsatt leasingavtaler i bruk med det gamle vilkåret 

NAF er glad for at Møller Bilfinans har gjort endringer i leasingvilkårene. Vi har imidlertid mottatt en leasingavtale fra et av våre medlemmer som viser at det gamle vilkåret var i bruk i 2019. For sikkerhets skyld tok vi derfor saken opp på nytt med Møller og ba dem om å undersøke om og eventuelt når det nye vilkåret er tatt i bruk. Møller opplyser at vilkåret først ble fullt ut implementert i deres systemer fra 3.juli 2019. 

Medlemmer som har inngått avtale om leasing med Møller Bilfinans med flytende rente kan med fordel undersøke hvilke vilkår de har for justering av leien i sine avtaler. Vær oppmerksom på at det uansett er det nye vilkåret som skal gjelde for avtalen. Ta gjerne kontakt med Janne Pedersen på janne.pedersen@naf.no dersom du har inngått avtale etter 1.januar 2019 og det gamle vilkåret fortsatt er i bruk i din avtale, eller dersom du har spørsmål om saken.