I 2019 vil folk som er avhengige av bil i hverdagen betale 13 milliarder i bompenger, ifølge Statens vegvesen. Det er en økning på 2,5 milliarder bare de to siste årene.

I årets reviderte budsjett bevilger regjeringen 200 millioner kroner til å redusere bompengebelastningen, i tillegg til 500 millioner som ligger fra før i statsbudsjettet.

- Dette er positive signaler, men det monner lite i det store bildet. Bompengeregningen har økt og vil fortsette å øke som følge av prosjekter som er vedtatt og skal rulles ut i årene fremover. NAF mener partiene må finne nye løsninger, denne utviklingen kan ikke fortsette, sier Ryste.

95 prosent består

Sammen med de 500 millionene som ble vedtatt i statsbudsjettet utgjør reduksjonen i revidert budsjett rundt fem prosent av det som betales inn i bompenger i år. Det betyr at 95 prosent av bompengene vil bestå.

- Norge har aldri vært i nærheten av å bruke så mye oljepenger som nå. Da er det underlig at regjeringen ikke prioriterer å fjerne bompenger høyere, sier Ryste.

Ikke bærekraftig

200 millioner i revidert budsjett skal brukes til å fremskynde nedbetalingen av bompengegjelden på tre prosjekter: Halsnøysambandet i Hordaland, fylkesvei 17 Tverlandet-Godøystraumen i Nordland og Listerpakken i Vest-Agder.

- Dette er positive tiltak, som har vesentlig betydning for folk som bor i de tre områdene. Men frustrasjonen over økende bompenger er stor over hele landet. Finansieringssystemet med bompenger, som både skal redusere trafikken og øke inntektene, er ikke bærekraftig, sier Ryste.