Vrakpant
Vrakpanten ble økt med 500 kroner til 3000. Siden NAF begynte sitt avgiftsprosjekt, har vrakpanten blitt doblet på to og et halvt år. Før det sto vrakpanten stille på 1500 kroner i ti år. Det er godt gjennomslag for NAF. Målet for NAF er å få vrakpanten opp til 5000 kroner. Den jobben fortsetter.

Økt vrakpant virker. Etter siste økning ved årsskiftet har vrakingen av gamle biler økt med 18 prosent, viser tall fra Autoretur. Økt vraking gir en tryggere og mer miljøvennlig bilpark.

Avgiftslette for plugin-hybrider
I Revidert nasjonalbudsjett får plugin-hybrider lettelser i engangsavgiften. Dette skjer for å styrke denne biltypen i konkurransen mot biler med ordinær forbrenningsmotor. Lavere engangsavgift for plugin-hybrider gir en mer miljøvennlig bilpark.

Den miljøvennlige teknologien plugin-hybrider har, gjør disse bilene tyngre. Derfor mener NAF at vektfradraget for disse bilene må økes med 20 prosent. Nå øker regjeringen dette fradraget fra 10 til 15 prosent.

Fortsatt en vei å gå
Det er uvanlig med avgiftsendringer i Revidert nasjonalbudsjett. At det skjer nå, er positivt. Selv om retningen er riktig, må det sterkere innsats til for å få en trafikksikker og miljøvennlig bilpark.

Endringene trer i kraft fra 1. juli 2013.